Jeszcze tylko dzisiaj (31 stycznia 2017) można zgłaszać swoje uwagi do projektu ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej.

Założenia projektu

Z projektem można zapoznać się na stronach Ministerstwa Cyfryzacji (kliknij) – zakłada on między innymi powstanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej czyli usługi dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego (w tym filtrowania treści) oraz dostępu do agregatorów/dostawców treści i usług edukacyjnych. W projekcie jest także opis zasad dostępu do zasobów edukacyjnych. Całość ma wejść w życie od stycznia 2018 roku.

Nasze uwagi

Wczoraj przesłaliśmy swoje uwagi do tego dokumentu. Wyraziliśmy w oficjalnym stanowisku poparcie dla przedstawionego pomysłu wdrożenia ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, zarówno w kontekście technologicznym (a więc zagwarantowania jednostkom oświatowym możliwości szerokiego dostępu do szybkiego internetu), jak i ściśle treściowym (a więc zapewnieniu dostępu do treści edukacyjnych).

Zwróciliśmy jednak uwagę na kilka elementów:

  • brak w projekcie podstaw programowych, w części dotyczącej warunków realizacji, jasnych wskazówek co do metod pracy, bazujących na technologiach informacyjno – komunikacyjnych (TIK);
  • brakuje wyraźnego wskazania standardów dostępności prezentowanych zasobów – zarówno od strony technicznej, jak i prawno-autorskiej (w tym dostępność dla osób niewidomych i niedowidzących);
  • platforma edukacyjna, która ma być modułem prezentującym „zasoby edukacyjne, które wytworzyli lub będą tworzyć dostawcy treści edukacyjnych, w tym instytucje publiczne oraz oświatowe, uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz firmy komercyjne” powinna, być naszym zdaniem powszechnie dostępna (i oparta o wolne licencje).

Uwagi Fundacji ePaństwo opracował Krzysztof Izdebski.

Przeczytaj nasze uwagi (kliknij).

{grafika: Tamarcus Brown, CC0}