Cały czas nie odpuszczamy kwestii braku jawności w Sejmie. Próbujemy dowiedzieć się na jakiej podstawie prawnej marszałek Sejmu ogranicza pracę dziennikarzy oraz jak przebiegało głosowanie 16 grudnia 2016 r.

Te dwie sprawy są ze sobą związane gdyż w związku z ograniczeniem pracy dziennikarzy i fatalnym udokumentowaniem przebiegu głosowania m.in. nad budżetem nie mamy pewności czy prace Sejmu było zgodne z prawem.

Przypomnijmy, że na nasze pytania dotyczące udostępnienia wszystkich oficjalnych nagrań z Sali Kolumnowej oraz wyjaśnienia kwestii technicznych związanych z transmisją, Kancelaria Sejmu odpowiedziała, że musi dopiero zebrać te informacje i zajmie to jej pracownikom nawet do dwóch miesięcy. Okazało się jednak – i to tego samego dnia, w którym otrzymaliśmy tę odpowiedź – że Kancelaria jest w stanie te informacje częściowo przedstawić. Zrobiono to w oświadczeniu umieszczonym na stronie.  Jednak w dalszym ciągu my nie otrzymaliśmy obiecanej odpowiedzi. Nawet częściowo.

Skarga na bezczynność

W związku z powyższym przekazaliśmy dzisiaj skargę na bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu oraz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Szefa oraz pracowników Kancelarii.  Z uwagi na doniosłość sprawy, skierowaliśmy również pismo do Prokuratora Generalnego by ten objął swoim osobistym nadzorem postępowanie przygotowawcze. W piśmie do Zbigniewa Ziobry wspomnieliśmy m.in., że

w toku wykonywania swoich działań wielokrotnie wskazywał Pan na doniosłą rolę jaką jawność odgrywa w życiu publicznym. Ostatnio m.in. w kontekście dostępu mediów do prac komisji weryfikacyjnej, która będzie zajmować się sprawami reprywatyzacji„.

oraz

podawanie nieprawdziwych informacji przez wysokich urzędników ważnych instytucji, które mogą wiązać się z chęcią ukrywania informacji o błędach w działaniach tych instytucji wymaga, naszym zdaniem interwencji najwyższych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Odbieramy sprzeczne sygnały od przedstawicieli większości parlamentarnej. Z jednej strony istnieje gotowość udostępnienia materiałów; z drugiej, twierdzi się, że nie można ich udostępniać ze względu na… zagrożenie terrorystyczne. Materiałów jednak nie ma.

Zbiórka materiałów

W związku z powyższym kontynuujemy naszą akcję zbierania materiałów, które pomogą ustalić czy posiedzenie Sejmu w Sali Kolumnowej przebiegało prawidłowo. Już wiemy, że zasady jawności przebiegu posiedzenia nie udało się zachować.