W związku z prowadzoną przez nas akcją liczenia posłów, którzy brali udział w posiedzeniu Sejmu w Sali Kolumnowej, zwróciliśmy się o udostępnienie informacji o zainstalowanych w sali kamerach i o kopie nagrań. Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź z Kancelarii Sejmu, że…”w dalszym ciągu trwa zbieranie szczegółowych informacji w interesującym Pana zakresie”. Odpowiedź otrzymamy 22 lutego 2017 r. Nieprędko zatem okaże się czy głosowanie przebiegało prawidłowo. Dziwi, że Kancelaria nie wie m.in. ile jest zainstalowanych kamer.

Przypomnijmy, że kwestia przeprowadzenia głosowania budzi poważne wątpliwości. Przedstawiciele rządzącej większości przekonują, że wszystko było w porządku, ale chaos w dokumentacji i wyrywkowe nagrania tych wątpliwości nie rozwiewają. W związku z tym, zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Ile kamer na stałe znajduje się w Sali Kolumnowej w budynku Sejmu?

2. W jakich miejscach rozmieszczone są owe kamery?

3.  Gdzie i ile czasu przechowuje się nagrania z owych kamer?

4. Kto obsługiwał przekaz audiowizualny z owych kamer w dniu 16 grudnia 2016 r. podczas posiedzenia Sejmu?

5. Ile kamer było uruchomionych podczas posiedzenia?

6. Gdzie i ile czasu przechowuje się nagrania z owych kamer?

7. Udostępnienie kopii nagrań ze wszystkich kamer (łącznie z audio) znajdujących się w Sali Kolumnowej dokumentujących przebieg całego posiedzenia Sejmu w dniu 16 grudnia 2016 r,

Okazuje się, że…Kancelaria Sejmu nie zna odpowiedzi nawet na pyt. nr 1. W przesłanym dzisiaj piśmie poinformowała nas bowiem, że:

„w związku z Pana wnioskiem z dnia 21 grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, co następuje.
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) termin rozpatrzenia Pana wniosku został przedłużony, gdyż w dalszym ciągu trwa zbieranie szczegółowych informacji w interesującym Pana zakresie. Odpowiedź na Pana pismo zostanie udzielona najszybciej, jak to tylko będzie możliwe, nie później niż do dnia 22 lutego 2017 r.”

Odpowiedź ta potwierdza, że posiedzenie w Sali Kolumnowej mogło nie być przeprowadzone w sposób gwarantujący jawność. Problem jest tym bardziej poważny, że wciąż nie wiadomo, czy ustawa budżetowa została poprawnie uchwalona.

[Aktualizacja] o godzinie 16:17 na stronach Sejmu ukazało się oświadczenie, z którego wynika, że odpowiedź, która została nam udzielona jest niezgodna z prawdą. Rozważamy podjęcie kroków prawnych.