Otwarte Dane

[Działania z tego projektu obecnie są elementem Policy]

Otwarte Miasta – program inspirowania i wspierania samorządów w publicznym udostępnianiu miejskich danych.

O jakie dane chodzi?
• finansowe (wydatki, umowy, przetargi)
• geodane (mapy GIS, MPZP, mapy akustyczne)
• kulturalne (wydarzenia, imprezy)
• środowiskowe (drzewa, zanieczyszczenie powietrza)
• sportowe (kluby sportowe, orliki, boiska)
• transportowe (rozkład jazdy, pozycje GPS pojazdów)
• statystyki (wszystkie analizy, raporty)

Po co udostępniać dane?
• Dane powinny pomagać rozwiązać problem – czy to z parkowaniem, poruszaniem się komunikacją zbiorową, wyrzuceniem śmieci czy znalezieniem najbliższej czynnej całą dobę apteki.
• Otwieramy dane, aby ułatwić funkcjonowanie w mieście.

Nie ma jednej “dobrej praktyki” aby otwierać miasto. Są jednak grupy działań, które pozwalają sprawnie przejść proces otwierania danych.
I właśnie w tym procesie pomaga fundacja ePaństwo; a także ułatwiając kontakt z innymi gminami w Polsce, które przystąpiły do programu.

ePaństwo ofertuje:
• pomoc merytoryczną w całym procesie otwierania danych;
• wsparcie koordynatora projektu (w tym wizyty w urzędzie, udział w spotkaniach);
• sieciowanie, wymianę dobrych praktyk;
• pomoc w organizacji staży zawodowych;