Obywatelska Analiza Prawa

wróć do listy projektów

Obywatelska Analiza Prawa

Celem głównym projektu jest instytucjonalizacja procesu monitorowania dwóch regulacji prawnych, pozwalająca podmiotom je prowadzącym wzmocnić ich funkcje strażnicze. Działania wzmocnią obywatelską analizę skutków społecznych i gospodarczych obowiązującego prawa. Analiza ta, z wykorzystaniem produktów i rezultatów projektu, będzie w większym stopniu oparta na publicznie dostępnych informacjach i z zastosowaniem metodycznie poprawnych i uznawanych powszechnie metod ewaluacji prawa. 

W stosunku do dwóch analizowanych ustaw, o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przeprowadzony zostanie proces analizy ex-post. To działanie posłuży do zaproponowania modelu obywatelskiej analizy ex-post. 

Model ten zostanie następnie przetestowany, we współpracy z innymi organizacjami strażniczymi, w innych obszarach analiz prawa i upowszechniony w przestrzeni publicznej w trakcie projektu (m.in. zajęcia w Akademii Monitoringu Prawa). Fundacja ePaństwo i INPRIS proponują przedsięwzięcie, które ma być skoncentrowane na regulacjach prawnych, w których tworzeniu uczestniczyły te organizacje. 

W ramach projektu przewiduje się wzmocnienie i rozszerzenie tych działań, które posłużą do ustabilizowania roli strażniczej obu organizacji. W tym celu zaprojektowany i udostępniony będzie model obywatelskiej  analizy ex-post, przygotowane narzędzia (m.in.aplikacje) oraz zostaną poprowadzone zajęcia w Akademii dla organizacji strażniczych.

Stworzyliśmy, na bazie Banku Danych Lokalnych, narzędzie pozwalające zobaczyć krajobraz społeczno-ekonomiczny w Polsce. Narzędzie jest przydatne dla organizacja strażniczych badających wybrane wycinki otoczenia społeczno-ekonomicznego.

Wydaliśmy również podręcznik poświęcony obywatelskiej analizie prawa. Zawarte w nim przykłady i scenariusz monitoringu prawa wspiera proces sprawdzania funkcjonowania władz publicznych. Podręcznik Obywatelska analiza prawa.

 

Fundacja ePaństwo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Umowa o dofnansowanie Projektu: Obywatelska Analiza Prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer umowy: POWR.02.16.00-00-0056/17-00

Nazwa projektu: Obywatelska Analiza Prawa

Cel projektu: usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Wartość dotacji: 529 443,75 zł

w tym:

  • ze środków europejskich: 446 215,19 zł (84,28%)
  • ze środków dotacji celowej: 83 228,56 zł (15,72%)

Harmonogram wsparcia w projekcie

[Zakończona] Rekrutacja do Obywatelskiej Akademii Monitoringu Prawa. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy.