Obywatelska Analiza Prawa

wróć do listy projektów

Obywatelska Analiza Prawa

Fundacja ePaństwo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Umowa o dofnansowanie Projektu: Obywatelska Analiza Prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer umowy: POWR.02.16.00-00-0056/17-00

Nazwa projektu: Obywatelska Analiza Prawa

Cel projektu: usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Wartość dotacji: 529 443,75 zł

w tym:

  • ze środków europejskich: 446 215,19 zł (84,28%)
  • ze środków dotacji celowej: 83 228,56 zł (15,72%)