Koduj dla Polski

Koduj Dla Polski to interdyscyplinarna społeczność poszukująca technologicznych rozwiązań społecznych wyzwań.

Celem inicjatywy Koduj dla Polski jest wykorzystywanie nowych technologii dla zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne, ich aktywizacji do działalności pożytku publicznego oraz zwiększania jawności i efektywności działań organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Wierzymy, że zaangażowanie wszystkich podmiotów w proces wypracowywania technologicznych rozwiązań zaowocuje sprawniejszymi wewnętrznie urzędami bardziej przyjaznymi dla obywatela, firmami realizującymi cele społeczne, trzecim sektorem korzystającym płynnie z nowych technologii, większym zaangażowaniem obywateli w życie publiczne oraz zaufaniem pomiędzy tymi sektorami.

Przejdź do strony projektu