DSI4EU – Digital Social Innovation across Europe

wróć do listy projektów

DSI4EU – Digital Social Innovation across Europe

Od kilku lat można zauważyć gwałtowny wzrost liczby ludzi korzystających z nowych technologii w celu rozwiązania wyzwań społecznych w obszarach takich jak ochrona zdrowia, edukacja, rozwój demokracji czy ochrona środowiska. Zjawisko to nazywamy cyfrowymi innowacjami społecznymi (ang. digital social innovation) DSI.

Celem DSI jest:
– skierowanie nowych technologii na kwestie społeczne i wykorzystanie ich do polepszenia jakości życia, tak aby beneficjentami tych zmian była większość społeczeństwa
– wzmocnienie obywateli i zachęcenie ich do przejęcia większej kontroli nad ich życiem oraz wykorzystanie ich kolektywnej wiedzy i umiejętności dla pozytywnych zmian
– doprowadzenie do większej przejrzystości i rozliczalności władz
– popieranie i promowanie alternatywy dla dominujących modeli technologicznych i biznesowych – alternatywy, która jest otwarta i oparta na współpracy w przeciwieństwie do modeli zamkniętych i promujących konkurencyjność
– wykorzystanie technologii do zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa

Pomimo wielu inspirujących inicjatyw, które rozwijane są w Europie i na świecie, stosunkowo niewiele z nich jest na etapie, który pozwala na pozytywny wpływ na szeroką skalę. O powodach tego zjawiska można przeczytać w raporcie “What Next – Digital Social Innovation. Realising Potential People And Technology to Tackle Social Challenges”

O PROJEKCIE DSI4EU
Trwająca faza DSI4EU, która trwa od stycznia 2018 do czerwca 2019 realizowana jest przez konsorcjum siedmiu organizacji partnerskich:
Nesta (Wielka Brytania), Waag (Holandia), betterplace lab (Niemcy), Fab Lab Barcelona (Hiszpania), WeMake (Włochy), Barcelona Activa (Hiszpania) i Fundację ePaństwo.

Przez półtora roku będziemy realizować szereg zadań wspierających cyfrowe innowacje społeczne w Europie.

PLATFORMA DIGITALSOCIAL.EU
Sercem projektu jest platforma digitalsocial.eu, tętniące życiem centrum DSI, gdzie użytkownicy mogą:
– prezentować swoją pracę poprzez profile organizacji i projektów, oznaczać organizacje jako części sieci do których należą
– poznawać społeczność DSI poprzez przeszukiwalną bazę danych i wizualizację danych
– zidentyfikować możliwości wsparcia i finansowania, jak również znaleźć informacje o europejskich wydarzeniach związanych z DSI
– znaleźć inspriracje i historie DSI w studiach przypadku, wpisach na blogu i badania.

KLASTRY DSI
Równolegle z rozwijaniem platformy digitalsocial.eu, organizacje partnerskie koordynują sześć klastrów tematycznych. W ramach każdego klastra organizujemy program wydarzeń, możliwości uczenia się i nawiązywania kontaktów, a także współpracujemy z decydentami, aby skutecznie wspierać DSI.

Klastry opierają się na następujących obszarach społecznych:
– Umiejętności i nauka (prowadzone przez Fab Lab Barcelona)
– Zdrowie i opieka (prowadzone przez WeMake)
– Żywność, środowisko i zmiany klimatyczne (prowadzone przez Waag)
– Demokracja cyfrowa (prowadzona przez Fundację ePaństwo)
– Migracja i integracja (prowadzone przez betterplace lab)
– Miasta i rozwój miast (prowadzone przez Barcelona Activa).
Napisz na adres contact@digitalsocial.eu, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jednym z klastrów.

WYMIANA WIEDZY I NOWE POŁĄCZENIA
Z siedmioma partnerami w sześciu krajach i kilkuletnim doświadczeniem w pracy nad DSI, chcemy stać się centrum wiedzy o DSI w Europie. Kluczowym punktem naszej roli jest zatem bycie punktem kontaktowym dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o DSI poprzez łączenie z nowymi ludźmi, wskazywanie odpowiednich badań i zasobów, a także poprzez organizowanie wydarzeń, aby dzielić się wiedzą i ułatwiać nawiązywanie kontaktów.

POLITYKA I BADANIA
Wierzymy, że wpływ na politykę na jej różnych poziomach ma zasadnicze znaczenie dla wspierania DSI w zakresie rozwoju i skali jej oddziaływania. Dlatego też, w trakcie trwania projektu, aby kształtować przyszłość DSI, angażujemy decydentów i kluczowych influencerów na szczeblu europejskim, krajowym i miejskim. Ponadto, rozwijamy eksperymentalny wskaźnik tego, jak decydenci wspierają DSI w Europe, co ma na celu podkreślenie najlepszych praktyk i pobudzenie współpracy między krajami i miastami.

Wreszcie, przeprowadzamy badania nad nowymi technologiami, takimi jak blockchain, AI i oceniamy co one oznaczają dla DSI. Analizujemy pojawiające się trendy i tworzymy budujemy scenariusze na przyszłość DSI, których celem będzie pomoc w kształtowaniu bardziej pozytywnej przyszłości, w której wykorzystuje się technologię dla pozytywnego wpływu społecznego.

ZAANGAŻUJ SIĘ!
Chcemy wspierać rosnącą, europejską społeczność DSI – włączając w to praktyków, organizacje charytatywne zainteresowane rozwiązaniami opartymi na nowych technologiach, decydentów, grantodawców i zaangażowanych obywateli. Chcemy zangażować ludzi z całego kontynentu – od Dublina po Dubrownik, od Rzymu po Rygę.

Jak możesz się włączyć?
Utwórz profil na digitalsocial.eu. Poprzez stworzenie profile Twojej organizacji lub projektu na portalu digitalsocial.eu, będziesz bardzej widoczny/a dla obywateli, komisarzy, grantodawców i sponsorów i dla potencjalnych nowych kontaktów. Chcemy, aby platforma była najbardziej obszernym katalogiem cyfrowych innowacji społecznych w Europe i potrzebujemy właśnie Ciebie, aby tego dokonać!

Skontaktuj się z nami poprzez email. Zawsze chętnie rozmawiamy z osobami pracującymi nad DSI, aby zidentyfikować potencjalną współpracę, pomóc Ci rozpowszechnić Twoją pracę, aby występować i uczestniczyć w wydarzeniach lub po prostu wymienić się doświadczeniami i lekcjami wyniesionymi ze swojej pracy.

Obserwuj nas na Twitterze (@DSI4EU) i zapisz się na nasz newsletter – linki obok.

OTWARTOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ
Dążymy do otwartości i przejrzystości w ramach DSI4EU. Dlatego też, wszystkie dane nieosobowe na platformie digitalsocial.eu są otwarte i dostępne, a kod źródłowy platformy i wizualizacji danych dostępny jest w open source na GitHubie (link obok). Platforma digitalsocial.eu jest darmowa.

Dodatkowo, jesteśmy zobowiązani do pisania i komunikowania naszych działań poprzez wpisy na blogu i otwartą publikację wyników naszego projektu.

DSI4EU jest nazwą operacyjną projektu formalnie nazwanego DSISCALE. DSISCALE jest projektem prowadzonym przez Nesta i wdrażany we współpracy z Waag, betterplace lab, Fab Lab Barcelona, WeMake, Barcelona Activa i Fundację ePaństwo

DSISCALE is supported by the European Union and funded under the Horizon 2020 Programme, grant agreement no 780473. DSISCALE is part of the CAPS programme.

Przejdź do strony projektu