Krzysztof Izdebski

Członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji ePaństwo oraz członek zarządu Consul Democracy Foundation. Jest prawnikiem specjalizującym się w dostępie do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Posiada bogate doświadczenie w obszarze relacji państwo obywatel, również pracy w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych. Jest autorem publikacji o dostępie do informacji, technologiach, przeciwdziałaniu korupcji oraz partycypacji społecznej. W latach 2012 – 2018 uczestniczył w pracach Komisji Europejskiej w zakresie polityki antykorupcyjnej w Polsce. Jest członkiem rady Fundacji Prawomocni oraz rady Archiwum Osiatyńskiego. Współpracuje z portalem apolitical.co.

Publikacje: 

 • alGOVrithms. The State of Play. Report on Algorithms Usage in Government-Citizens Relations in Czechia, Georgia, Hungary, Poland, Serbia and Slovakia.
 • Transparency and Open Data Principles : Why They Are Important and How They Increase Public Participation and Tackle Corruption
 • Krótki przewodnik po referendum. Stan prawny, stan faktyczny, wybrane przykłady zagraniczne. Problemy i wyzwania.
 • Ustawa o petycjach. Urzędy dzielą się władzą
 • Więcej demokracji w samorządzie? Z ludźmi i dla ludzi.
 • Analiza ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego i pozycję ustrojową lokalnych organów stanowiących
 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II GSK 363/13) [dot. zakresu kognicji sądów administracyjnych]
 • Jawność władzy stała się dla nas normą. Na szczęście dla naszej demokracji.
 • Otoczenie prawne inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego [in] Obywatele decydują. Poradnik działaczy obywatelskich
 • Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu
 • Wykonywanie zadań administracji publicznej jako przesłanka udostępniania informacji publicznej
 • Waiting for Open Government. Opening Report by the Polish Open Government Coalition. Conclusions and recommendations
 • Praktyka stosowania zasady jawności władz publicznych w Polsce. W poszukiwaniu przejrzystych reguł.
 • Watchdog Organizations. Current Status, Challenges, Prospect.
 • Mitologia dostępu
 • O czym nie śniło się Rzymianom
 • Polskie partie: ogromna buta i satysfakcja z przechytrzenia przeciwnika
 • Thoughts on PSI Re-use In Poland.
 • Kodeksy etyczne
 • Plagiat to sprawa publiczna
 • Uwolnić dane publiczne