Policy

Nowe uwagi do nowego projektu ustawy o jawności życia publicznego

W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy swoje uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego z dnia 13 listopada 2017 r. Cieszymy […]

Ustawy Prezydenta w Sejmie. Skarga na Prezydenta w Sądzie.
Policy

Ustawy Prezydenta w Sejmie. Skarga na Prezydenta w Sądzie.

Zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udostępnienie poprawek, które do projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie […]

Kiedy bijemy brawo władzy? Podsumowanie spotkania w sprawie ustawy o jawności życia publicznego.
Policy

Kiedy bijemy brawo władzy? Podsumowanie spotkania w sprawie ustawy o jawności życia publicznego.

Wczoraj zakończył się pierwszy, jak mam nadzieję, etap konsultacji projektu ustawy o jawności życia publicznego. Wycofanie się autorów projektu z […]

Opinia Fundacji ePaństwo do projektu ustawy o jawności życia publicznego z dn. 23.10.2017
Policy

Nasze uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Skierowaliśmy dzisiaj do autorów uwagi Fundacji ePaństwo do projektu ustawy o jawności życia publicznego. Uwagi dotyczą całości ustawy, choć najwięcej […]

Bez kategorii, Policy

Dzika reprywatyzacja procesu legislacyjnego

Byłoby to nawet śmieszne gdyby nie dotyczyło milionów Polek i Polaków. Okazuje się bowiem, co oficjalnie przyznaje Kancelaria Prezydenta, że […]

Najważniejsze problemy wynikające z projektu ustawy o "jawności" życia publicznego.
Policy

Najważniejsze problemy wynikające z projektu ustawy o „jawności” życia publicznego.

Najważniejsze problemy wynikające z projektu ustawy o „jawności” życia publicznego. 1. Informacja publiczna: uporczywa niejawność Projekt wprowadza kolejną możliwość ograniczania […]

O uporczywości i dyskryminacji słów kilka
Policy

O uporczywości i dyskryminacji słów kilka

Od tygodnia komentujemy różne aspekty projektu ustawy o jawności życia publicznego. Szczególną uwagę zwracamy na wprowadzenie nowego ograniczenia – uporczywego […]

Lobbing w projekcie ustawy o jawności. Przejrzystość tylko dla wybranych.
Policy

Lobbing w projekcie ustawy o jawności. Przejrzystość tylko dla wybranych

Proponowana w ustawie o jawności życia publicznego regulacja lobbingu nie czyni go bardziej przejrzystym. Wręcz przeciwnie, spycha proces stanowienia prawa […]

a projekt ustawy o jawności życia publicznego
Policy

Jawność procesu legislacyjnego, a projekt ustawy o jawności życia publicznego

Kolejnym obszarem, którego dotyczy projekt jest jawność procesu stanowienia prawa. Wczoraj dzieliliśmy się naszymi uwagami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej. […]

Uwagi do ustawy o jawności życia publicznego. Termin 3 listopada
Policy

Konsultuj projekt ustawy o jawności życia publicznego

Ogłoszono dzisiaj termin konsultacji projektu ustawy o jawności życia publicznego. Szereg rzeczy cieszy, ale widzimy też bardzo dużo ryzyk.   […]

Ustawa o jawności życia publicznego. Jawność tylko w nazwie
Policy

Ustawa o jawności życia publicznego. Jawność tylko w nazwie.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projektu ustawy o jawności życia publicznego z dnia 23 października 2017 roku. Poniżej […]

Policy

Ustawa o jawności życia publicznego. Dobrze, ale zbyt dużo nie wiemy.

Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik zaprezentowali wreszcie założenia ustawy o jawności życia publicznego. Prace […]