Policy

Wyjaśniamy aferę reprywatyzacyjną. Wygraliśmy w sądzie z Prezydent Warszawy.

Można powiedzieć, że zainteresowaliśmy się aferą reprywatyzacyjną zanim zaczęło ją fragmentarycznie wyjaśniać państwo. Już 16 sierpnia 2016 r. złożyliśmy do […]

MSZ nie chce udostępnić informacji w sprawie działań w Smoleńsku
Policy

MSZ nie chce udostępnić informacji w sprawie działań w Smoleńsku

Od dłuższego czasu badamy na ile przejrzysta jest polityka zagraniczna polskiego rządu. Ostatnio wygraliśmy z MSZ w sprawie dostępu do […]

Policy

Nota z poparciem rządu dla Jacka Saryusza-Wolskiego jest informacją publiczną.

MSZ powinien udostępnić Fundacji ePaństwo notę dyplomatyczną, w której dokonano zgłoszenia Jacka Saryusza-Wolskiego na kandydata Polski do objęcia przewodnictwa Rady […]

Policy

Nowe uwagi do nowego projektu ustawy o jawności życia publicznego

W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy swoje uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego z dnia 13 listopada 2017 r. Cieszymy […]

Ustawy Prezydenta w Sejmie. Skarga na Prezydenta w Sądzie.
Policy

Ustawy Prezydenta w Sejmie. Skarga na Prezydenta w Sądzie.

Zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udostępnienie poprawek, które do projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie […]

Kiedy bijemy brawo władzy? Podsumowanie spotkania w sprawie ustawy o jawności życia publicznego.
Policy

Kiedy bijemy brawo władzy? Podsumowanie spotkania w sprawie ustawy o jawności życia publicznego.

Wczoraj zakończył się pierwszy, jak mam nadzieję, etap konsultacji projektu ustawy o jawności życia publicznego. Wycofanie się autorów projektu z […]

Opinia Fundacji ePaństwo do projektu ustawy o jawności życia publicznego z dn. 23.10.2017
Policy

Nasze uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Skierowaliśmy dzisiaj do autorów uwagi Fundacji ePaństwo do projektu ustawy o jawności życia publicznego. Uwagi dotyczą całości ustawy, choć najwięcej […]

Bez kategorii, Policy

Dzika reprywatyzacja procesu legislacyjnego

Byłoby to nawet śmieszne gdyby nie dotyczyło milionów Polek i Polaków. Okazuje się bowiem, co oficjalnie przyznaje Kancelaria Prezydenta, że […]

Najważniejsze problemy wynikające z projektu ustawy o "jawności" życia publicznego.
Policy

Najważniejsze problemy wynikające z projektu ustawy o „jawności” życia publicznego.

Najważniejsze problemy wynikające z projektu ustawy o „jawności” życia publicznego. 1. Informacja publiczna: uporczywa niejawność Projekt wprowadza kolejną możliwość ograniczania […]

O uporczywości i dyskryminacji słów kilka
Policy

O uporczywości i dyskryminacji słów kilka

Od tygodnia komentujemy różne aspekty projektu ustawy o jawności życia publicznego. Szczególną uwagę zwracamy na wprowadzenie nowego ograniczenia – uporczywego […]

Lobbing w projekcie ustawy o jawności. Przejrzystość tylko dla wybranych.
Policy

Lobbing w projekcie ustawy o jawności. Przejrzystość tylko dla wybranych

Proponowana w ustawie o jawności życia publicznego regulacja lobbingu nie czyni go bardziej przejrzystym. Wręcz przeciwnie, spycha proces stanowienia prawa […]

a projekt ustawy o jawności życia publicznego
Policy

Jawność procesu legislacyjnego, a projekt ustawy o jawności życia publicznego

Kolejnym obszarem, którego dotyczy projekt jest jawność procesu stanowienia prawa. Wczoraj dzieliliśmy się naszymi uwagami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej. […]