Nie ma prawa do informacji, kiedy ogranicza się jej rozpowszechnianie. Dlatego wyrażamy naszą solidarność z dziennikarzami i dziennikarkami, których działalność może zostać znacząco ograniczona na skutek wprowadzenia tzw. podatku medialnego.

Nasza misja jest zbieżna z tą, którą realizują media. Pełnią one istotną rolę w kontrolowaniu władz publicznych, pozyskują informacje o tym jak politycy i urzędnicy wykonują swoje funkcje i jak wydawane są nasze pieniądze. Kontekst nałożenia tzw. podatku medialnego jest dla nas oczywisty. Chodzi o to, by tę funkcję kontrolną ograniczyć, a w rezultacie by obywatele i obywatelki miały mniejszy dostęp do informacji o sprawach publicznych. 

Oprócz tego symbolicznego gestu solidarności, zwracamy się jednocześnie z apelem do władz, aby w trosce o wolność mediów nie kontynuowały prac nad wprowadzeniem tej daniny.

Zachęcamy również inne organizacje do złożenia podpisu do czwartku, 11 lutego do godziny 14. Chcemy ten apel przekazać do Ministerstwa Finansów, które pracuje nad wprowadzeniem tzw. podatku medialnego. 

Fundacja ePaństwo, 

Fundacja Panoptykon,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Fundacja Frank Bold

Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

Amnesty International Polska

Stowarzyszenie 61 / MamPrawoWiedziec.pl

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Fundacja Centrum Cyfrowe

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Fundacja Gazety Wyborczej

Fundacja Reporterów

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W SZAMOTUŁACH

Fundacja W Stronę Dialogu

Fundacja Picture Doc

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i
Ksenofobii 

Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska

Stowarzyszenie KS „Błyskawica” Luboszyce

Stowarzyszenie ProCollegio 

Fundacja Inna Przestrzeń 

Fundacja Odpowiedzialna Polityka

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Stowarzyszenie Państwomiasto

Fundacja Ocalenie

Stowarzyszenie „Niezależna Manufaktura Taneczna” 

Kampania Przeciwko Homofobii