Treść listu do Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji: