Fundacja ePaństwo zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę “Opracowanie programu i strategii utworzenia początkowego kapitału żelaznego” w ramach projektu pn. “Przygotowanie strategii budowania początkowego kapitału żelaznego Fundacji ePaństwo”, dofinansowanego ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.