Jesteśmy entuzjastami otwierania danych, jednak uważamy, że liczy się przede wszystkim jakość, a nie ilość. Lepiej otworzyć ich mniej, ale dobrze się do tego procesu przygotować i realistycznie ocenić możliwości urzędu. Bo otwieranie danych to proces, w którym trzeba przewidzieć czas na ich aktualizowanie oraz rozmowy z mieszkańcami/kami i przedstawicielami/kami biznesu. Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowaliśmy podręcznik, który w tym pomoże. 

Otwieranie danych to proces, który nie ma swojego wyraźnego początku ani końca, składa się z ciągu czynności i wiele w nim zależy od czynników takich jak regulacje prawne, otoczenie instytucjonalne, poziom współpracy między instytucjami publicznymi, czy ogólne nastawienie urzędników i urzędniczek do jawności życia publicznego. 

Podręcznik opisuje podstawowe ramy tego procesu –  odsyła do odpowiednich regulacji prawnych, wskazuje pożądane ramy instytucjonalne i przedstawia praktyczne scenariusze otwierania danych w urzędach. 

Napisaliśmy go dla osób pracujących (również na kierowniczych stanowiskach) w urzędach administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy na podstawie danych tworzonych i przetwarzanych w instytucjach publicznych budują swoją wiedzę o działaniach administracji. 

Skupiliśmy się na omówieniu najważniejszych przepisów, mających wpływ na otwieranie i wykorzystywanie danych publicznych. Pokazaliśmy modele współpracy wewnątrz i pozainstytucjonalnej, które najlepiej sprawdzają się w tym kontekście. Wytłumaczyliśmy również, w jaki sposób praktycznie realizować proces otwierania danych. TUTAJ możesz zapoznać się z treścią podręcznika.