Prawo i Sprawiedliwość musi ujawnić informacje dotyczące wydatków na działania marketingowe w Internecie. Partia twierdziła, że nie ma obowiązku udostępniania żadnych danych na ten temat. W piątek, 22 listopada uzyskaliśmy pozytywne rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną PiS od pozytywnego dla Fundacji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 stycznia 2018 roku.

Od lat działamy na rzecz większej przejrzystości wydatków partii politycznych i komitetów wyborczych. Politycy, nie chcą ujawniać danych – wyrok NSA z 22 listopada, nie jest ani pierwszy ani wyjątkowy.

Problemowi braku przejrzystości w finansowaniu kampanii wyborczych przyglądamy się również, w ramach realizowanego wspólnie z Panoptykonem i Sotrenderem, projektu „Kto Cię namierzył”. Staramy się między innymi zestawić deklarowane wydatki komitetów wyborczych  z informacjami publikowanymi przez platformy internetowe – przykładowo, sprawdzamy czy kwoty zadeklarowane przez KW Koalicja Obywatelska na kampanię na Facebooku są faktycznie zgodne z kwotami, które komitet wydał wg danych własnych tego kanału. 

Wygrana z Prawem i Sprawiedliwością, jest o tyle istotna, że partie i komitety nie mogą już więcej poddawać w wątpliwość jawności finansów partii politycznych w tym zakresie. Sądy obu instancji nie pozostawiły miejsca na dyskusje z ich rozstrzygnięciami.

Przejrzystość działań partii i komitetów w Internecie jest tym bardziej istotna, że coraz częściej jest to główne miejsce publikacji politycznego przekazu. Oczekujemy, że PiS szybko udostępni żądane informacje. Od pozostałych ugrupowań oczekujemy zaś, że nie będą szły śladem taktyki unikania odpowiedzi i mając na uwadze prawomocne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych niezwłocznie udostępnią dane dotyczące zaangażowania w marketing polityczny w Internecie.

Fot: Twitter.com/PiS.org