Aplikacja służy do przeglądania największej w Polsce bazy danych dotyczących sytuacji ekonomicznej i społecznej Polski – Banku Danych Lokalnych, prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny. Narzędzie bazuje na danych synchronizowanych na bieżąco z bazami GUS, a następnie przetwarza je w sposób umożliwiający ich efektywne przeszukiwanie oraz wyświetlanie przy użyciu nowoczesnych technik wizualizacji danych.

Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie blisko 100 tysięcy wskaźników zgrupowanych w 30 kategoriach tematycznych. Szerokie spektrum tematów obejmuje wskaźniki dotyczące sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju (takie jak wskaźniki cen), wskaźniki obrazujące zachowania społeczne (takie jak uczestnictwo w kulturze), a także dane dotyczące przekroju społeczeństwa i stanu zdrowia ludności.

Dla poszczególnych wskaźników możliwe jest przeglądanie ich wartości historycznych, trendów oraz zróżnicowania na obszarze kraju. Dla wszystkich wskaźników możliwe jest analizowania różnic na poziomie województw. Dla niektórych, dodatkowo możliwe jest przeglądanie danych poziomie powiatów i gmin.

Serwery aplikacji Bank Danych w sposób ciągły wymieniają dane z serwerami GUS, aby zapewnić wysoką aktualność prezentowanych danych. Nowe dane na portalu źródłowym są stale analizowane i nanoszone na bazy aplikacji Bank Danych w ciągu kilkunastu godzin i jest to proces w pełni zautomatyzowany. W przypadku pojawienia się błędów w synchronizacji danych, administrator Fundacji ePaństwo jest o tym informowany co daje szansę na poprawienia ewentualnych błędów w wymianie danych i zapewnienia poprawnego działania aplikacji.