[Rozstrzygnięte]

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług hotelarskich, cateringowych i sali szkoleniowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

Wyniki postępowania

Postępowanie zostało rozstrzygnięte dnia 24 sierpnia 2019 r. Wybrano następującą najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu: Wykonawca: SD Company Sara Dewerenda ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków Data wpłynięcia oferty: 19.08.2019 Cena: 70 848,00 zł