Inspirujące wystąpienia, interaktywne warsztaty, dyskusje panelowe, szansa na poznanie aktywistów i aktywistek z Europy Środkowo-Wschodniej (i nie tylko). To wszystko czeka na Was podczas tegorocznej edycji Personal Democracy Forum CEE 2018: Future For All (Przyszłość dla wszystkich).

Przyszłość dla wszystkich

Czy, tak jak my, masz wrażenie, że technologie rozwijają się tak szybko, że czasem pozostawiają część społeczeństwa poza procesem decyzyjnym i na marginesie dyskursu publicznego?

Czy czujesz, że nadszedł czas reformy myślenia o roli i wpływie państw narodowych, biznesu, organizacji pozarządowych, a także – a może przede wszystkim: obywatelek i obywateli?

Potrzebujemy nie tylko debaty na temat sposobów, w jaki eksperci civic tech mogą użyć swojej wiedzy, by wykorzystać moc aktywnego społeczeństwa i technologie do zoptymalizowania współpracy pomiędzy społeczeństwem, przedstawicielami biznesu i urzędnikami administracji publicznej. Prawdziwym wyzwaniem jest skuteczna walka o brak wykluczenia społecznego i właściwe wykorzystanie nagromadzonej energii społecznej, aby kształtować przyszłość za pomocą pozytywnych wizji. By ją współtworzyć, a nie na nią reagować.

Chcemy przyszłości dla wszystkich. Pytanie brzmi: kiedy i w jaki sposób ją zbudujemy.

Tegoroczne występienia prelegenckie podzieliliśmy na 3 sesje, których inspiracją są trzy wartości warunkujące inkluzywną przyszłość: Godność, Solidarność i Sprawiedliwość:

Godność

Poczucie bezpieczeństwa, równość wobec innych i wolność wyrażania myśli są nieodzowne dla każdej istoty ludzkiej. Są także wyrazem godności – wartości, której nie wolno odbierać, podważać czy zaniedbywać. Tym właśnie jest demokracja osobista. Technologie mogą służyć poprawie życia i ochronie najwyższych wartości, ale najpierw my sami musimy znaleźć sposób, by pielęgnować naszą godność poprzez wzajemny szacunek i zrozumienie.

W tej sesji wystąpią:

 • Svetlana Zakharova, członkini zarządu i specjalistka ds. komunikacji w Russian LGBT Network
 • Katarzyna Mroczek, aktywistka, trenerka Non Violent Communication (Porozumienie bez Przemocy)
 • Filip Muki Dobranić, odpowiedzialny za hakowanie i <3 w Today is a New Day
 • Michał ‚rysiek’ Woźniak, Chief Information Security Officer w Organised Crime and Corruption Project
 • Catherine Mahoro, skarbniczka Migrant Women Network

Solidarność

Solidarność to nie tylko poczucie przynależności do danej społeczności. Jako członkowie różnorodnych grup społecznych, powinniśmy mieć baczenie na drugiego człowieka i potrafić okazać mu współczucie. Powinniśmy rozumieć, że ludzie posiadają “wszystkie prawa i wolności […] bez względu na jakiekolwiek różnice” [Powszechna Deklaracja Praw Człowieka]. Tylko takie stanowisko pozwoli zbudować solidny fundament demokracji: uczciwe, otwarte i godne zaufania społeczeństwo.

Na scenie gościć będziemy:

 • Fran Perrin, prezeska brytyjskiej organizacji grantodawczej Indigo Trust
 • Katarzyna Mikołajczyk, założycielka Fundacji Obywatel Rodzic,
 • Zuzana Wienk, dyrektorka programowa w Fair-Play Alliance
 • Ondrej Podstupka, zastępca redaktora naczelnego SME
 • Kemal Pervanić, aktywista praw człowieka
 • Olena Boytsun, dyrektorka ds. inwestycji w Omidyar Network

Sprawiedliwość

Szacunek dla godności i solidarności obywateli i obywatelek jest podstawą prawdziwie demokratycznego państwa. Prawo utrzymuje równowagę pomiędzy rozmaitymi potrzebami i zobowiązaniami, które dotyczą zarówno jednostek, jak i całych społeczności. Obserwując szybki rozwój technologii, wyraźnie rozpoznajemy ich przewagę nad tradycyjnymi rządami, również w negatywnym sensie. Korzystajmy mądrze z synergii tworzonych przez nas narzędzi, by zapewnić przyszłość dla wszystkich.

Ten temat podejmą:

 • Inna Shevchenko, aktywistka międzynarodowej organizacji kobiecej FEMEN
 • Jarosław Gwizdak, sędzia Sądu Okręgowego Katowice – Zachód
 • Fanny Hidvegi, dyrektorka ds. polityki europejskiej w Access Now
 • Constantin Malik, cybernetyk w Malik Institute
 • Julia Kloiber, założycielka Code for Germany i współzałożycielka Prototype Fund

Panele dyskusyjne

W tym roku postanowiliśmy wzbogacić program o panele dyskusyjne analizujące współzależności między nowymi technologiami a ekonomią, polityką i mediami.

Panel „Trust me, it’s the Economy” z udziałem Elizy Niewiadomskiej (EBRD), Miguela Arany Catanii (Consul Project/Decide Madrid) oraz Ignacego Morawskiego (SpotData) poprowadzi Maciej Kuziemski (European University Institute).

W temacie mediów będziemy mogli wysłuchać dwóch rozmów. Pierwszą z nich „Choose a side or die? The image of contemporary media” z udziałem Floriany Fossato (CEU School of Public Policy), Ondreja Podstupki (SME), Romana Imielskiego (Gazeta Wyborcza) oraz Jacka Karnowskiego (Tygodnik Sieci Prawdy) poprowadzi Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazeta Prawna. Chwilę po niej na temat „Digital Future: Big Media, Big Changes” rozmawiać będą Esra Dogramaci (Deutsche Welle), Nick Shchetko (Current Time TV) oraz Olga Malchevska (BBC) moderowani przez Annę Romandash z Digital Communication Network, która jest współorganizatorem tej sesji.

Ostatni z paneli – „Politics for a Good Life„moderowany będzie przez Marcina Gerwina, a udział w nim wezmą Sofia de Roa (Podemos), Birgitta Jónsdóttir (poetka, była liderka islandzkiej Partii Piratów), Jacopo Leone (OBWE) oraz Magdalena Kuenkel (Centre for Public Impact).

The Future of Voting – perspektywa krajów wyszehradzkich

W tym roku, razem z naszymi partnerami z krajów wyszehradzkich – Zuzaną Wienk i Palo Lacko ze słowackiej Aliancia Fair-play, Orsolyą Barsi i Sandorem Ledererem z węgierskiego K-Monitor oraz Michalem Škopem z czeskiego Kohovolit.eu postanowiliśmy zastanowić się, jak w przyszłości będzie wyglądało głosowanie w wyborach. Polskę reprezentować będą Ewa Modrzejewska ze Stowarzyszenia 61/MamPrawoWiedzieć.pl oraz Krzysztof Izdebski z Fundacji ePaństwo.

Do tej „burzy mózgów” zaprosiliśmy ekspertki i ekspertów z innych części Europy i świata – Birgittę Jónsdóttir – byłą parlamentarzyskę z Islandii, Oleksandra Kliuzheva z ukraińskiej Civil Network OPORA, Fenga Hao, który prowadzi badania na Newcastle University, Sama Changa z Negative Vote Association.

Podczas warsztatu Zuzana Papazoski (NDI) oraz Filip Pazderski (Instytut Spraw Publicznych) zaprezentują raport „NDI Youth Polling Findings. Who is the Future Voter?” 

Warsztaty

Jak co roku, nie może zabraknąć czasu na trochę praktyki. Podczas szóstej już edycji PDF CEE proponujemy aż 22 warsztaty w tematyce technologii obywatelskich, zaangażowania obywatelskiego, przyszłości wyborów, designu, storytellingu, zaangażowania młodych, edukacji, polityki miejskiej, praw kobiet, niepełnosprawnych i migrantów:

 • „Upside-down & Inside-out: How to incubate civic tech projects” Olivia Vereha, Tudor Juravlea
 • „Democracy and Youth with Disabilities” Orkhan Adigozal i Vakhtang Chkenkheli
 • „Using frictionless Data to improve Data Quality” Serah Rono
 • „7 ways to engage youth in innovation for democracy and human rights” Nadiia Babynska i Olena Ursu
 • V4 meet-up „Future of Voting” Pavol Lacko, Zuzana Wienk, Sandor Lederer, Orsolya Barsi, Michal Skop, Feng Hao, Sam Chang, Ewa Modrzejewska, Oleksandr Kliuzhev, Krzysztof Izdebski
 • „Reimagining Education: Exploring Good Governance in Schooling Systems” Sanskruti Ghosalkar i Olga Streyluk
 • „Inclusive storytelling: Surfacing underreported voices and perspectives” Daniel Rząsa
 • „Shaping the Future. Cross-History Dialogue” Natalia Petrova & Floriana Fossato
 • „Context is everything: Lessons from Civic Tech across Europe” Matt Stokes, Toby Baker
 • „Today’s democracy as Black Mirror episode” Michal Skop
 • „How can cities incorporate public opinion into evidence-based policy making?” Katherine Klosek
 • „From ‚the usual suspects’ to ‚business as usual’: how to broaden the base for citizen engagement” Zuzana Wienk, Jacopo Leone, Stefanos Loukopoulos
 • „Role of Technology, specifically for Migrant & Refugee women in relation to political participation” Catherine Mahoro
 • „Creating a wepublic – Democratic Tools for Digital Society” Adriana Groh
 • „Storytelling with data: Making sure everything adds up to success” Mariam Gamkharashvili
 • „Make the Global Field Guide to Civic Technology” Matt Stempeck
 • „Pump it up The Open City for Smart Citizens!” Damian Paderta
 • „Civic Technology: pushing through borders with TransparenCEE” Sandor Lederer, Dmitr Romanovski
 • „Designing for Social Cooperation”: Attila Bujdoso
 • „Designing ‚Uber for Democracy”: Post-Mortem Exercise” Alexey Sidorenko
 • „Future that is made – speculative design and advocacy” Natalia Mileszyk, Alek Tarkowski, Jakub Koźniewski, Marcin Talarek
 • „How to ‚healthsplain’ your Internet: meet Mozilla’s Internet Health Report” Katarzyna Odrozek

Ale to nie wszystko…

Festival of Civic Tech for Democracy: Future City for All

W ramach programu Koduj dla Polski, w sobotę po Personal Democracy Forum CEE 2018, już w bardziej nieformalnej atmosferze, spotkamy się po raz drugi na Festiwalu Technologii Obywatelskich dla Demokracji: Miasto przyszłości dla wszystkich.

Program znajdujdziecie tutaj.