W świetle szokujących wieści, że Jan Kuciak został prawdopodobnie zabity w związku ze swoją pracą dziennikarza śledczego, a jego wnioski o dostęp do informacji publicznej mogły być przekazywane osobom, których działalność badał, my, niżej podpisani, wzywamy UE do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu ochronę dziennikarzy korzystających z prawa dostępu do informacji.

W związku z drugim zabójstwem dziennikarza w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 6 miesięcy stało się oczywiste, że należy podjąć pilne działania w celu ochrony społeczeństwa obywatelskiego korzystającego ze swoich podstawowych praw.

Prawo dostępu do informacji jest niezbędnym narzędziem w walce z korupcją, monitorowaniem przypadków łamania praw człowieka i w działaniach na rzecz ochrony rządów prawa.

Potępiamy wszelkie działania władz publicznych, które zagrażają osobom korzystającym z tego prawa.

Odnotowaliśmy liczne przykłady z całej Europy, przekazywania przez władze publiczne nazwisk dziennikarzy lub innych danych o żądających informacji, stronom trzecim.
Brak praw i zasad, które zakazują i nakładają sankcje na takie naruszenia, jest poważnym problemem.
Tożsamość osób składających wnioski powinna być ujawniana tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym.

My niżej podpisani, wzywamy w związku z tym Unię Europejską do podjęcia pilnych działań, w celu zapewnienia silnej ochrony i integralności dziennikarzy i wszystkich, którzy domagają się prawa dostępu do informacji.

W szczególności wzywamy, aby zagwarantowano:
– Takie otoczenie, w którym prawo dostępu do informacji może być wykonywane bez obaw,
-Wzmocnienie ram prawnych w krajach europejskich, w tym w szczególności środków zapewniających ochronę tożsamości osób składających wnioski.

tłum: Tomasz Kapciński

Oryginał apelu po angielsku

Oświadczenie podpisane przez:

 • Access Info Europe
 • Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
 • Transparency International EU
 • Centre for Law and Democracy
 • European Federation of Journalists/Fédération européenne des journalistes, Belgium
 • Association of European Journalists (AEJ)
 • Tax Justice Network
 • Access to Information Programme, Bulgaria
 • Associated Whistleblowing Press / Fíltrala, Spain
 • Association for protection of human rights and citizens’ freedom „HOMO”, Croatia
 • APADOR-CH, Romania
 • Autonomia Foundation, Poland
 • Befallers of Montenegro, Montenegro
 • Center for Civic Education, Montenegro
 • Center for Democracy and Rule of Law (CEDEM), Ukraine
 • Center for Development of NGOs, Montenegro
 • Center for Investigative Journalism, Montenegro
 • Citizen Network Watchdog Poland, Poland
 • Civic Alliance, Montenegro
 • Civil Network OPORA, Ukraine
 • Coalizione Italiana Diritti e Libertà Civili (CILD), Italy
 • Croatian Journalists’ Association, Croatia
 • Danes je nov dan, Slovenia
 • Diritto Di Sapere (DDS), Italy
 • ePanstwo Foundation, Poland
 • Forum Informationsfreiheit, Austria
 • Foundation Open Society, Macedonia
 • Freedom of Information Center, Armenia
 • Fundación Ciudadana Civio, Spain
 • GONG, Croatia
 • Green Home, Montenegro
 • Helsinki Foundation for Human Rights, Poland
 • Human Rights House Zagreb, Croatia
 • Human Rights Platform, Ukraine
 • Human Rights Action, Montenegro
 • Hungarian Civil Liberties Union, Hungary
 • Iraqi Journalists Rights Defense Association (IJRDA), Iraq
 • Integrity Watch Afghanistan, Afghanistan
 • International School for Transparency, South Africa,
 • Institute Alternative, Montenegro
 • Institute of Mass Information, Ukraine
 • Journalists’ Club “Asparez”, Armenia
 • K-Monitor, Hungary
 • MANS, Montenegro
 • Mertek Media Monitor, Hungary
 • Montenegrin-Slovak Friendship Association, Montenegro
 • mySociety, United Kingdom
 • National Federation of Polish NGOs, Poland
 • N-ost, Germany
 • Open Data Lab Ukraine
 • Open Knowledge, Germany
 • Our Action, Montenegro
 • Panoptykon, Poland
 • Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Spain
 • Regional Press Development Institute, Ukraine
 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Poland
 • Reporters Foundation, Poland
 • The Slovene Association of Journalists, Slovenia
 • Union of Professional Journalists, Montenegro
 • Women’s Rights Center, Montenegro
 • Zbigniew Holda Association, Poland

Media Montenegro:

 • Trade Union of Journalists, Montenegro
 • Daily newspaper „Dan”, Montenegro
 • Daily newspaper „Vijesti”, Montenegro
 • TV Vijesti, Montenegro
 • Weekly „Monitor”, Montenegro

Journalists Montenegro:

 • Slavica Brajovic, journalist
 • Srdjan Jankovic, journalist
 • Dimitrije Jovicevic, journalist
 • Jelica Scepanovic,journalist
 • Nikola Borozan, journalist
 • Dubravka Raicevic, journalist