Dane pochodzące z sektora publicznego mogą służyć nie tylko do kontroli działalności polityków czy budowy usług użyteczności społecznej i biznesowej. Dzisiaj postanowiliśmy przeprowadzić analizę danych pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego, aby dowiedzieć się, jak wygląda udział kobiet w życiu gospodarczym kraju. Oto wyniki naszych badań:

Kobiety w zarządach

W zarządach organizacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym istnieje 1 033 347 stanowisk. 29,7% z nich jest zajmowanych przez kobiety. Wskaźnik ten różni się w zależności od typów organizacji. W przypadku organizacji biznesowych wynosi on 23,9%. Dla organizacji społecznych wynosi 34,6%.

 

Kobiety w radach nadzorczych

Rady nadzorcze składają się z 483 939 stanowisk. 36,5% z nich jest zajmowanych przez kobiety. Dla organizacji biznesowych jest to 30,6%, a dla organizacji społecznych – 37,8%.

 

Żeńskie nazwy stanowisk

307 619 stanowisk w zarządach jest zajmowanych przez kobiety. 5 721 z nich (poniżej 2%) jest opisanych za pomocą form żeńskich, takich jak “Prezeska”, “Członkini” czy “Przewodnicząca”.

 

Czym zajmują się organizacje zarządzane przez kobiety?

Poniżej prezentujemy działy klasyfikacji PKD, w których udział kobiet jest najwyższy.

 • SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
  (83.9% kobiet w zarządach firm, które wskazały tę działalność jako przeważającą)
 • PRODUKCJA ODZIEŻY
  (75% kobiet)
 • PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
  (72.6% kobiet)
 • SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
  (72.2% kobiet)
 • POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
  (71.4% kobiet)
 • OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
  (67.4% kobiet)
 • POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
  (66,7% kobiet)
 • NAUKA JĘZYKA FRANCUSKIEGO, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  (66,7% kobiet)
 • DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
  (64,3% kobiet)
 • POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  (62,5% kobiet)

 

„Męskie” branże

Sektory działalności gospodarczej zarządzane wyłącznie przez mężczyzn:

 • WYNAJEM POMIESZCZEŃ
 • PRODUKCJA CUKRU
 • GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH
 • HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
 • PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
 • PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII
 • DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 • POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY

 


Definicje:
Organizacje biznesowe to organizacje, których forma prawna to spółka (dowolnego rodzaju), przedsiębiorstwo, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa.
Organizacje społeczne to organizacje, których forma prawna to fundacja, stowarzyszenie, instytut, związek zawodowy, spółdzielnia lub zrzeszenie.