MSZ powinien udostępnić Fundacji ePaństwo notę dyplomatyczną, w której dokonano zgłoszenia Jacka Saryusza-Wolskiego na kandydata Polski do objęcia przewodnictwa Rady Europejskiej.

Wyrok zapadł 17 października 2017 r. po skardze Fundacji na odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym podniesiono, że nota dyplomatyczna nie stanowi informacji publicznej.
Rzecznik MSZ powołał się przy tym na zwyczaj międzynarodowy, który jakoby stanowi, że not dyplomatycznych nie powinno się udostępniać. Fundacja wskazała, że jest to nieuzasadniony argument z uwagi na to, że żądana informacja dotyczy działalności władz, jest wyrazem ich stanowiska oraz ma szerokie konsekwencje międzynarodowe.

WSA w Warszawie przychylił się do naszych argumentów stwierdzając m.in., że „żądany przez skarżoną fundację dokument, tj. nota dyplomatyczna odnosząca się do sfery faktów, stanowi informację publiczną” oraz że argumentacja MSZ jest „niewystarczająca i nieprzekonująca”.
Chociaż MSZ, gdyby znalazło lepszą argumentację, ma w dalszym ciągu możliwość wydania decyzji odmawiającej dostępu do informacji. Uzasadnienie wyroku „daje do zrozumienia”, że trudno takie argumenty, na gruncie polskiego prawa, odnaleźć.
Cieszymy się z tego wyroku, bo wierzymy, że polityka, w tym polityka personalna i międzynarodowa musi być przejrzysta. W tym tygodniu złożymy również skargę na MSZ w podobnej sprawie. Odmówiono nam dostępu do treści noty dyplomatycznej skierowanej do rządu Federacji Rosyjskiej w sprawie zwrotu wraku samolotu, który rozbił się w katastrofie pod Smoleńskiem. I tu wierzymy, że opinia publiczna ma prawo do wiedzy na temat działań polskiego rządu w tej sprawie.

Uzasadnienie wyroku powinno zostać wkrótce opublikowane w CBOSA

Prezentujemy skan uzasadnienia wyroku który otrzymaliśmy z sądu.