W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy swoje uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego z dnia 13 listopada 2017 r. Cieszymy się, że zrezygnowano z takich propozycji jak uporczywy wniosek, czy mechanizm pobierania opłaty przed udostępnieniem informacji. Niemniej, wiele naszych uwag nie zostało uwzględnionych oraz pojawiły się nowe, np. co do definicji informacji przetworzonej czy nałożeniu obowiązku udostępniania informacji publicznej przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Zachęcamy do przeczytania naszych uwag.