Fundacja ePaństwo wspólnie z Centrum Cyfrowym opracowała Raport o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (w tym w wersji po angielsku epf_reuse_eng). Jest to pierwsze podsumowanie funkcjonowania ustawy od roku po jej wejściu w życie.

Autorki i autor raportu dokonali oceny praktyki składania wniosków oraz odpowiedzi na nie w 40 instytucjach. Jak wygląda ta ocena? Tu odsyłamy do treści raportu, bo nie jest ona jednoznaczna, ale wnioski są bardzo ciekawe.

Ogłoszeniu raportu towarzyszyło spotkanie w Muzeum Historii Polski podczas, którego swoje refleksje na temat ustawy przedstawili zaproszeni prelegenci i prelegentka:

Maciej Groń – Ministerstwo Cyfryzacji

Katarzyna Zielonka – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Tadeusz Gołembiewski – transparentdata.pl

oraz licznie zebrani eksperci i praktycy ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Największym wyzwaniem, zdaniem zebranych, pozostaje skonstruowanie mechanizmów pozwalających na wiarygodną ocenę zasięgu wykorzystywania danych oraz ich wpływu na różne sektory.

Autorem zdjęcia jest Wojciech Paduch, MHP. Licencja: CC BY