Wczoraj ogłosiliśmy, napisany wspólnie z Centrum Cyfrowym, raport o praktyce stosowania ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Dzisiaj mieliśmy możliwość zapoznać się z kolejnym przykładem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że Polska Norma jest informacją sektora publicznego, ale przepisy ustawy się do niej nie stosują.

Wyrok sądu jest konsekwencją naszej skargi na decyzje Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w których odmówił udostępnienia wybranych Polskich Norm do ponownego wykorzystywania. Sąd unieważnił decyzje Prezesa konkludując, że co prawda jest to informacja sektora publicznego, ale tryb dostępu do niej reguluje ustawa o normalizacji.

To orzeczenie, z którego jesteśmy częściowo bardzo zadowoleni. Sąd stwierdzając, że Polska Norma jest informacją sektora publicznego oznacza wyjście, z błędnej w naszej ocenie, interpretacji dokonywanej przez sądy do tej pory, że coś co nie jest informacją publiczną nie jest również informacją sektora publicznego. W tym zakresie wyrok ma kolosalne znaczenia dla realizacji przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i korzyści z tego płynących.

Natomiast mniej nas cieszy uznanie, że ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nie ma zastosowania w kontekście dostępu do Polskich Norm, z uwagi na to, że ustawa o normalizacji jest ustawą szczególną. Ten argument nie do końca nas przekonuje, gdyż sama ustawa nie zawiera przepisów o trybie dostępu – sąd odwołał się zresztą przy tym do przepisu wyłączającego ustawę o dostępie do informacji publicznej. Z szerszą analizą poczekamy jeszcze na pisemne uzasadnienie. Wtedy też podejmiemy decyzję czy będziemy kierować skargę kasacyjną.