Biuro Analiz Sejmowych przedstawiło opinię w sprawie naszej petycji dotyczącej elektronizacji procesu wypełniania oświadczeń majątkowych oraz określenia jednolitego wzoru oświadczenia.

Opinia jest pozytywna i wskazuje na potrzebę dalszych prac legislacyjnych. Mamy nadzieję, że nasze działania zmotywują wreszcie polityków do uregulowania tej kwestii. Szczególnie, że w związku z publikacją oświadczeń obserwujemy w ostatnich dniach mniej lub bardziej udane próby odczytania co wypełniający oświadczenie ma na myśli. Powinniśmy nie mieć co do tego żadnych wątpliwości. Chodzi przecież o istotny mechanizm antykorupcyjny, a nie egzamin na aptekarza.