Komisja Europejska w styczniu 2017 roku przyjęła pakiet „Budowa europejskiej gospodarki opartej na danych”. Pakiet składa się z komunikatu oraz dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej. Dokumenty wyznaczyły zakres konsultacji publicznych, w ramach których swoje stanowisko przedstawiła Fundacja ePaństwo. Nasze uwagi dotyczyły m. in. kwestii swobodnego przepływu danych, odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem autonomicznych robotów oraz technicznych standardów danych. 

Poniżej treść stanowiska:

Remarks of ePaństwo Foundation to the Building the European Data Economy package