Dwa miesiące temu poprosiliśmy GIOŚ o udostępnienie bieżących danych jakości powietrza w postaci maszynowo przetwarzalnej. GIOŚ odpowiedział udostępniając JSON API.

W przeprowadzonym przez nas ostatnio badaniu otwartości danych w Polsce dane jakości powietrza wypadły jako najbardziej otwarte. Jedynym zastrzeżeniem jakie mieliśmy było to, że bieżące pomiary nie są udostępniane w formacie maszynowo przetwarzalnym (json, csv, xml). Na tę barierę oprócz nas natrafili także twórcy popularnych aplikacji mobilnych, a także akademicy pracujący na danych.

Chcąc zasugerować poprawę udostępniania danych wysłaliśmy wniosek reuse prosząc o udostępnienie bieżących pomiarów w formacie maszynowo przetwarzalnym. Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska podszedł poważnie do tematu i regularnie informując nas o postępach prac stworzył JSON API służące do pobierania tych danych.

 

Mechanizm ten ułatwi proces pobierania danych przez aplikacje prezentujące pomiary i uniezależni go od potencjalnych przyszłych zmian w interfejsie strony. Generalnemu Insepktoratowi Ochrony Środowiska dziękujemy za tak aktywną i otwartą postawę, bez zasłaniania się słabościami ustawy reuse.