Jeszcze tylko do 22 lutego można zgłaszać projekty IT do konkursu “Skrzydła IT w Administracji”.

Nominowany projekt IT musi być realizowany przez instytucję publiczną (najwcześniej od lutego 2015). Projekty mogą dotyczyć jednego z 5 obszarów:

Kategoria I. e-administracja

Projekty informatyczne realizowane na poziomie centralnym (przez administrację rządową) oraz wojewódzkie systemy e-usług publicznych (portale regionalne) skierowane zarówno do obywateli, biznesu, jak i administracji.

Kategoria II. e-Kultura i e-Edukacja

Projekty informatyczne realizowane przez samorządy, wspierające rozwój kultury i edukacji, przeznaczone dla mieszkańców danego regionu lub jednostek podległych samorządowi.

Kategoria III. e-Usługi dla obywatela

Przedsięwzięcia realizowane głównie na szczeblu samorządowym, związane z tworzeniem nowoczesnych usług opartych na technologiach informatycznych. Celem tych projektów powinno być skrócenie czasu załatwienia spraw lub umożliwienie (choćby częściowe) ich realizacji poprzez internet. Np. system rezerwacji terminu wizyty, formularze online, udostępnienie zasobów (np. mapowych).

Kategoria IV. Oprogramowanie do obsługi urzędu

Aplikacje i systemy informatyczne tworzone przez urzędy lub firmy, wspomagające pracę urzędników, usprawniające obieg informacji i obniżające koszty funkcjonowania placówki publicznej. Np intranet (portal wewnętrzny), systemy EZD, komunikatory, dostęp online do zasobów urzędu, generatory pism

Kategoria V. Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Projekty, których celem jest usprawnienie kontaktu z obywatelami (mieszkańcami miasta, turystami) oraz realizowanie idei społeczeństwa obywatelskiego (zwiększanie zaangażowania) z wykorzystaniem nowoczesnych form i technik komunikacji). Np. systemy głosowania nad budżetem obywatelskim, mapy porządku, wyszukiwarki nekropolii, aplikacje mobilne, strony internetowe.

Poprzednie edycje

W II edycji konkursu główną nagrodę w kategorii narzędzi do komunikacji z obywatelami zdobył Gdańsk za projekt: Otwarty Gdańsk, w ramach którego udostępniane są mieszkańcom dane publiczne.

Więcej o bieżącej edycji konkursu na stronie skrzydla.itwadministracji.pl