W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Cyfryzacji, przedstawiliśmy swoją opinię do komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego budowania europejskiej gospodarki opartej na danych {SWD(2017) 2 final}

Komisja Europejska 10 stycznia 2017 opublikowała komunikat „Budowa europejskiej gospodarki opartej na danych„. Wraz z publikacją tego dokumentu Komisja uruchomiła także publiczne konsultacje, które będą trwały do 26 kwietnia 2017.

Konsultacje te mają dać odpowiedź co do kierunków działania, które wspierałyby konkurencyjność europejskiej gospodarki w oparciu o lepsze wykorzystanie danych. Dotyczy to także preferowanych działań co do zwalczania nieuzasadnionych restrykcji w swobodzie przepływu danych.

Ministerstwo Cyfryzacji poprosiło zaś o dodatkowe opinie, które będą podstawą do dalszego budowania stanowiska Polski wobec tej inicjatywy Komisji Europejskiej.

Przeczytaj opinię przygotowaną przez Krzysztofa Izdebskiego.

foto by Olu Eletu, CC0