W grudniu 2015 roku prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podpisała politykę otwartości – deklarację udostępniania danych publicznych mieszkańcom w sposób czytelny i dostępny.

Uruchomienie platformy otwartych danych jest ściśle powiązane z przebudową stron internetowych Urzędu Miasta Łodzi. Nie znaczy to jednak, że zespół ds. otwartych danych nie działa.

Wśród wykonanych do tej pory działań są:

  • Rozmowy z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji w celu określenia zasad i formy współpracy przy publikacji warstw mapowych będących w dyspozycji ŁOG.
  • Opracowywane są zasady udostępnienia danych określające prawa i obowiązki w zakresie wykorzystania danych oraz zakres odpowiedzialności Miasta.
  • Organizacja spotkań informacyjnych z Kierownikami Komórek Organizacyjnych i Jednostek Organizacyjnych Miasta, które są Właścicielami zbiorów danych wpisanych do Katalogu Otwartych Danych.
  • Przygotowanie procedury publikowania poszczególnych zbiorów danych oraz zasad ich udostępnienia.
  • Od stycznia 2016 r. prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg i Transportu dotyczące możliwości udostępnienia danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.
  • Przy okazji trwających prac związanych z utworzeniem nowego serwisu BIP, proponowane jest wykonanie funkcjonalności, która umożliwi automatyczne publikowanie w serwisie Otwartych Danych wybranych rejestrów i treści z BIP.

Pełen raport można przeczytać na stronie BIP.uml.lodz.pl/otwartedane, a kilka demograficznych baz danych można pobrać tutaj.

 

Foto by Zorro2212 (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons