Przed tygodniem odbyło się spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas którego omawiano również kwestię dostępu do informacji publicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, udostępniło na nasz wniosek nagranie z przebiegu posiedzenia. Na protokół będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Warto wysłuchać już teraz ponad 30-minutowej dyskusji podczas której przedstawiciele rządu i samorządu dyskutują o praktycznych aspektach dostępu do informacji i jej ponownego wykorzystywania. Dużo czasu poświęcono proaktywnemu udostępnianiu informacji za pośrednictwem internetu, ale i wróciły kwestie dotyczące niejednolitego orzecznictwa w zakresie dostępu do informacji. Członkowie Komisji będą kontynuowali w gronie zespołów ds. administracji publicznej i ds. społeczeństwa informacyjnego. Warto wspomnieć, że przedstawiciele Ministra Cyfryzacji systematycznie wskazywali, że debata na temat ewentualnych zmian powinna toczyć się z udziałem obywateli i organizacji pozarządowych.