Minister Mariusz Kamiński, poinformował w zeszłym tygodniu, że przygotowywany jest projekt ustawy o przejrzystości życia publicznego, której celem byłoby „zebranie” dotychczasowych przepisów antykorupcyjnych „w jednym miejscu”. Projektu ustawy nie znaleźliśmy w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, co może oznaczać, że projekt pozostaje jeszcze w sferze planów lub że prace nad nim nie są do końca…przejrzyste.

W związku z tym zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji czy może jednak projekt znajduje się w wykazie, a jeśli jego treść jest już opracowana to wnieśliśmy o jej przekazanie wraz z danymi osoby odpowiedzialnej za prace na projektem.

Z informacji, które zostały udzielone prasie wynika, że projekt będzie ujednolicał zasady składania oświadczeń majątkowych, wprowadzał ochronę sygnalistów oraz większą jawność zawieranych przez samorządy umów. To postulaty, o których od dłuższego czasu mówimy i te ogólne deklaracje wydają się satysfakcjonujące. Chcielibyśmy jednak aby jak najszybciej pomysły przedstawione przez ministra Kamińskiego poddane były publicznej dyskusji. Ciekawi nas na przykład czy autorzy projektu rozwiązań przewidzieli obowiązek składania oświadczeń majątkowych w formie elektronicznej. Od dawna postulujemy, że jest to niezbędny warunek do efektywnej kontroli konfliktu interesów osób, które zobowiązane są do składania takich oświadczeń.