Koduj dla Polski jest społecznością poszukującą technologicznych rozwiązań dla społecznych problemów. W interdyscyplinarnych zespołach, tworzymy rozwiązania, które zmieniają świat. Każdy ma możliwość dołączenia do jednej z brygad w całej Polsce i tworzenia wspólnych rozwiązań technologicznych dla dobra publicznego.

Celem Fundacji i programu Koduj dla Polski jest tworzenie kraju ze sprawniejszymi wewnętrznie urzędami, bardziej przyjaznymi dla obywatela, firmami operującymi na otwartych danych realizującymi społeczne cele, nowoczesnymi organizacjami społecznymi opartymi na wiedzy, większym zaangażowaniem obywateli w życie publiczne oraz dialogiem budującym zaufanie pomiędzy tymi sektorami.

Wierzymy, że taką wizję Polski możemy osiągnąć świadomie wdrażając rozwiązania technologiczne.

Wiemy również, że technologia oferuje nowe możliwości działania, jednak nie jest panaceum na wszystkie problemy. Dlatego stworzyliśmy przestrzeń do dyskusji i współpracy, aby pozwolić nam wszystkim wypracować optymalne rozwiązania. Staramy się wdrażać rozwiązania technologiczne z ludźmi, którzy wierzą w zmianę oraz tam, gdzie będą one miały największy pozytywny wpływ.

Wspólnie dyskutujemy, motywujemy się do działania, budujemy bazę wiedzy i wdrażamy aplikacje i serwisy internetowe.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniach Fundacji i projektu Koduj dla Polski zapraszamy na naszą stronę epf.org.pl oraz kodujdlapolski.pl.

Cel:

Koduj Dla Polski to interdyscyplinarna społeczność poszukująca technologicznych rozwiązań społecznych wyzwań.

Celem inicjatywy Koduj dla Polski jest wykorzystywanie nowych technologii dla zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne, ich aktywizacji do działalności pożytku publicznego oraz zwiększania jawności i efektywności działań organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

 

Działania:

Powyższe cele realizujemy poprzez:

– cotygodniowe spotkania brygad

– organizację hakatonów

– mentoring i pomoc przy wdrażaniu pomysłów

– edukację na temat otwartych danych i ich możliwości

– tworzenie miejsca do dyskusji nad wykorzystaniem nowych technologii w przestrzeni publicznej

 

Rezultaty:

Możemy pochwalić się:

– 29 realizowanych projektów

– 14 działających aplikacji (Pola , Wyrzuć.to, Politikon, BAND, Demagog.org.pl, Na4Łapy, PANkreator, jakniedojade, Tristar Eye, Jawny Lublin, Radio Oświęcim, Kalendarz wydarzeń Oświecimia, Metro dla wszystkich)

– 8 lokalnych brygad (Białystok, Katowice, Kraków, Olsztyn, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław)

– 106 zgłoszonych pomysłów

477 użytkowników forum