Przyznanie Fundacji Niezależne Media wysokiego miejsca na liście rankingowej konkursu ze środków europejskich wzbudziło ożywioną, choć jak to zwykle bywa w świecie zalewanym przez informacje krótkotrwałą dyskusję. Dla nas konkurs i jego wstępne wyniki wydają się ciekawe z dwóch powodów.

Po pierwsze, to kolejny w ostatnich dniach przykład wątpliwego wydatkowania lub jak twierdzą niektórzy marnowania środków publicznych. Przetarg na Caracale, przyznanie Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej środków na prowadzenie szkoleń dla sędziów i prokuratorów to zaledwie część przykładów, które mogą niepokoić obywateli zainteresowanych rzetelnością wydatkowania środków publicznych.

Nas w procesie przyznawania (trzeba zastrzec, że jeszcze nie przyznania) środków Fundacji Niezależne Media w ramach  działania 2.4.5.b (Budowanie potencjału i integracja) niepokoją dwie rzeczy. Po pierwsze, kontrowersje wokół formalnego tła dopuszczenia Fundacji do konkursu. Po drugie, wątpliwości czy działanie Fundacji polegające na propagowaniu wiedzy na temat bioróżnorodnośœci, ochrony, idei zrównoważonego rozwoju, instytucji Natura 2000 na przykładzie terenów Puszczy Białowieskiej poprzez zbudowanie i prowadzenie portalu multimedialnego puszcza.tv będzie rzetelne. Rzetelne, tzn. czy będzie w sposób obiektywny i oderwany od poglądów obecnego ministra środowiska przedstawiać złożoność problemu ochrony Puszczy.

Nie chcemy sugerować, że tak nie będzie, ale wolimy śledzić rozwój wypadków by rząd zamiast wspierania niezależnych informacji finansował swoją propagandową tubę. Dlatego już teraz zwróciliśmy się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udostępnienie informacji na temat, tj. :

1. Listę członków zespołu Komisji oceniającej wniosek POIS.02.04.00-00-0091/2016 Fundacji Niezależne Media „Propagowanie wiedzy na temat bioróżnorodnośœci, ochrony, idei zrównoważonego rozwoju, instytucji Natura 2000 na przykładzie terenów Puszczy Białowieskiej poprzez zbudowanie i prowadzenie portalu multimedialnego puszcza.tv”

2. Kopię pisemnej informacji dla wnioskodawcy, o którym mowa w pkt 1 o wyniku oceny, o której mowa w pkt 44 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów

Pisemna informacja, o której mowa w pkt 2 naszego wniosku zawiera uzasadnienia przyznanej oceny. Zanim umowa zostanie ostatecznie zawarta to, jak na razie, jedyny sposób by dowiedzieć się dlaczego uznano, że ta oferta zasługuje na przyznanie środków publicznych.

Chcemy by środki publiczne były gospodarowane przejrzyście oraz, co może mieć większe znaczenie, rzetelnie.