We wtorek 20 września przeprowadziliśmy wspólnie z Katherine Klosek z The Center for Government Excellence  szkolenie dla pracowników urzędu miejskiego w Gdańsku z otwartych danych. Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, który przyłączył się do naszego projektu Otwarte Miasta przyjmując politykę otwartości i pierwszym w Europie, który przystąpił do programu What Works Cities.

Szkolenie dotyczyło prawnych aspektów otwierania danych, ale również podstaw, czyli czym są dane, czym są otwarte dane i jakie czynności powinien podjąć urząd by z sukcesem realizować politykę otwartości. Jest szansa, że przy podobnej współpracy przeszkolimy również urzędników w Wilnie.

 

foto: Tomasz Nadolny