Wczoraj i dziś uczestniczyliśmy w Smart City Forum w Warszawie. Jest ono platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną i pozwala na wymianę doświadczeń i dobrych rozwiązań między nimi.

Program konferencji był bardzo rozbudowany, a w związku, że pojawiały się tam zagadnienia otwartych danych, nie mogło nas tam zabraknąć.

 

14 września 2016

Blok tematyczny: Otwarte dane

Gospodarze bloku: Miasto Wrocław, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem

13:00 Prezentacja wprowadzająca
Piotr Żochowski, Business Development Manager, T-Mobile Polska

13:10 Prezentacja wprowadzająca
Metropolis by Asseco – Narzędzie do strategicznego zarządzania infrastrukturą miejską i udostępniania otwartych danych obywatelom.
Paweł Sokołowski, Dyrektor Departamentu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej,
Asseco Data Systems S.A.

13:20 Panel dyskusyjny

 • Analiza zgromadzonych danych – klucz do efektywności systemu
  • dane w administracji publicznej
  • dane w zasobach firm usługowych
 • Miasto, jako Service Provider dla społeczeństwa
  • definiowanie katalogu usług dostępnych w postaci REST API
 • Infrastruktura Miasta, jako Code
 • Korzyści i bariery otwierania danych publicznych
 • Platformy otwartych danych jako narzędzia wewnętrznej współpracy
  • urzędów i instytucji miasta – przykłady wdrożeń
  • start-up’ów oraz biznesu
 • Przykłady wykorzystania otwartych danych do usprawniania systemu zarządzania miastem – przykład wrocławskiego GIS, MPK
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – wirtualizacja serwerów, ITS od strony bezpieczeństwa, centralny system bezpieczeństwa dla wrocławskich szkół, standardy ICT – CUI
 • System identyfikacji obywateli – zarządzanie miastem, a ochrona prywatności
 • Aplikacje miejskie

Moderator:
Tomasz Kulisiewicz, Zastępca Dyrektora, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem

Prelegenci:
Dariusz Jędryczek, Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Tadeusz Osowski, Zastępca Dyrektora Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji, Urząd m.st. Warszawy
Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny Microsoft w Polsce
Edward Mężyk, Prezes Zarządu, Datarino | Up2Data Sp. z o.o.
Artur Pająk, Dyrektor ds. rozwiązań IT, Huawei Enterprise

 

Poniżej przedstawiamy kilka złotych myśli, które uchwyciliśmy w trakcie trwania konferencji: