10 września, gościmy na III Kongresie Organizacji Pozarządowych w Lublinie. Temat naszego warsztatu nosi znamienną nazwę „Co instytucje publiczne i organizacje pozarządowe przed nami ukrywają?” i będzie dotyczył głównie narzędzi znajdujących się na mojepanstwo.pl. 

Kongres będzie częścią Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. W jego ramach zostaną wybrani przedstawiciele i przedstawicielki trzeciego sektora do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz wręczone nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Lublin dla trzeciego sektora.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na warsztaty tematyczne, wszystkie organizacje pozarządowe, które będą uczestniczyć w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016, w ramach którego odbywa się III Kongres Organizacji Pozarządowych. Warsztaty odbędą się 10 września 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur. Każda osoba zarejestrowana na Kongresie może zapisać się na maksymalnie dwa warsztaty. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia należy przesyłać do 7 września na adres mscigocka@lublin.eu Poniżej program warsztatów.

 

10.00-11.30

I. SESJA WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH:

  • Nowe technologie w życiu organizacji” – Karolina Wysocka Manager ds. Edukacji TechSoup Polska

  • Prowadzenie kampanii społecznych w mediach” – Piotr Marzęda Wiceprezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Małgorzata Kotowska, Doradca Zarządu FLOP

  • Zmiany we wzorach ofert konkursowych i procedura ubiegania się o środki unijne”, Janusz Iwanicki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

11.30-12.00

PRZERWA KAWOWA

12.00-13.30

II. SESJA WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH:

  • Program współpracy organizacji pozarządowych z Prezydentem Miasta Lublin i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz rekomendacje dla Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin i Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego” – Piotr Choroś, Kierownik Referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin i Paweł Turczyn,Koordynator prac Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

  • Co instytucje publiczne i organizacje pozarządowe przed nami ukrywają?” – Joanna Przybylska, Fundacja ePaństwo Portal mojepanstwo.pl

  • Edukacja lokalna – metody teatralne” – Grażyna Gliwka i Sergiusz Kieruzel, Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego

 

Do zobaczenia w Lublinie!

 

Data: 10 września 2016

Godzina: 12:00

Miejsce: Centrum Spotkania Kultur Lublin, Plac Teatralny 1

 

Wstępny harmonogram warsztatów:

1. Przedstawienie Fundacji i jej działalności

2. Badanie potrzeb grupy

3. Omówienie aplikacji mojepanstwo.pl pod kątem zbadanych potrzeb

4. Gra sprawdzająca wiedzę

5. Seria pytań i odpowiedzi

 

 

Więcej informacji tutaj. 

Cały program:

05_09.2016_Program-LFIP