Projekt systemowy dobiegł końca. Pracę nad jego realizacją trwały przez ostatnie 2 lata i zakończyły się 30 kwietnia 2016. Przez ten czas udało nam się wiele osiągnąć oraz dostosować mojepanstwo.pl do większej liczby odbiorców. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące jego realizacji .

 

Numer projektu: S/0257
Obszar systemowy: Informacja i komunikacja
Tytuł projektu: Grywalizacja prac na rzecz dobra publicznego

 

Meritum projektu

Projekt był kontynuacją działań prowadzonych przez Fundację ePaństwo od 2010 roku. Fundacja jest twórcą portalu Sejmometr, którego rozwinięciem jest portal mojePaństwo. Portal powstał, aby usprawnić pracę organizacji pozarządowych w zakresie posługiwania się danymi publicznymi w debacie publicznej, interakcji z administracją publiczną i docierania z informacjami o swoich wartościach i działaniach.

Projekt był przeprowadzany z organizacjami i dla innych organizacji pozarządowych. Przy jego wdrażaniu, Fundacja rozpoznawała potrzeby innych organizacji i ściśle współpracowała z 15 partnerami w zakresie tworzenia rozwiązań. Na portalu zostały zaimplementowane narzędzia umożliwiające NGOsom promowanie własnych działań, usprawnianie swoich prac, a także korzystanie z ogromnych baz wiedzy publicznej, pochodzących tak ze sfery administracji rządowej jak i pozarządowej (konkursy grantowe dla organizacji, analiza sprawozdań finansowych OPP).

Zmodernizowano strukturę i sposób działania portalu mojePaństwo. Został on podzielony na tzw. aplikacje tematyczne, spośród których każda jest adresowana do innych grup odbiorców. Aplikacje portalu mojePaństwo pokrywają szerokie spektrum tematów obecnych w debacie publicznej, od informacji o prawie i orzecznictwie, poprzez informacje finansowe o stanie państwa i organizacji pozarządowych, informacji o środowisku naturalnym, wskaźnikach statystycznych i wiele innych. W portalu zostały również zaimplementowane mechanizmy angażowania, personalizacji i grywalizacji. W wyniku tych działań, znacząco zwiększyła się liczba odwiedzających go użytkowników, a także zarejestrowanych kont (do ponad 14 tysięcy kont). Na początku prowadzenia prac, portal cieszył się oglądalnością na poziomie ponad 215,5 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie, a na zakończenie prowadzonych działań – ponad 485 tys.

Rozwój instytucjonalny Fundacji ePaństwo nakierowany był przede wszystkim na zapewnienie płynności działania portalu oraz trwałości rezultatów projektowych. W jego ramach członkowie Fundacji uczestniczyli w szkoleniach, spotkaniach i warsztatach. Efektem tych prac było stworzenie strategii organizacji na kolejne lata działalności, a także poszerzenie kompetencji zespołu w kwestiach zarządczych, technologicznych i fundraisngowych. Fundacja i jej projekty stały się bardziej optymalne i atrakcyjne dla darczyńców. Zostały nawiązane nowe kontakty w Polsce i zagranicą, które zaowocowały nowymi perspektywami finansowania działalności w przyszłości.

 

Podsumowanie działań

Podsumowanie wszystkich aplikacji oraz ich funkcjonalności:

Aplikacja NGO

Aplikacja jest przede wszystkim bazą wiedzy o organizacjach pozarządowych działających w Polsce. Baza łączy w sobie informacje pochodzące z różnych rejestrów państwowych (takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr Regon, sprawozdania OPP, rejestr zbiórek publicznych i wykonawców zamówień publicznych), a także informacje wprowadzane przez same organizacje.

 

Strony profilowe wszystkich organizacje zawierają informacje o przedmiocie działalności organizacji, dane teleadresowe, a także informacje o składzie osobowym ich organów (takich jak zarząd czy rada). Organizacje mogą także:

  • dodawać i przeglądać działania swoje i innych,
  • przeglądać najnowsze konkursy dedykowane NGO,
  • przeglądać i rozliczać zbiórki publiczne,
  • sprawdzać sprawozdania i finanse organizacji pożytku publicznego,
  • analizować działania NGO w mediach społecznościowych,
  • publikować i przeglądać wysłane pisma, wraz z otrzymanymi odpowiedziami (https://mojepanstwo.pl/stowarzyszenie-dialog-spoleczny/pisma)

Ponadto każda organizacja wpisana do KRS ma możliwość uzupełnienia swojego profilu o podstawowe dane kontaktowe typu: numer telefonu, adres email, strona www, linki do profilów w mediach społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube czy Vine oraz dodać swój nr konta pozwalający organizacji na pozyskiwanie środków na swoją działalność.

Dodatkowe części aplikacji NGO, to:

  • Finanse OPP – interaktywna infografika obrazująca skalę i źródła przychodów organizacji pożytku publicznego. Umożliwia zapoznanie się z ogólną sytuacją sektora jak również przeglądanie rankingów organizacji, które uzyskają największe przychody, w rozmitych kategoriach budżetowych
  • Moduł służący do rozliczania zbiórek publicznych
  • Konkursy dla NGO – wyszukiwarka konkursów i grantów oferowanych przez instytucje prywatne i publiczne.

Użytkownicy portalu mają możliwość zasubskrybowania nowych informacji o danej organizacji.

W Aplikacji Działania organizacje mogą same publikować treści by dzielić się informacjami o zrealizowanych projektach i przeprowadzonych akcjach. NGO za jej pomocą mogą również opisywać swoje potrzeby oraz rozpisywać, nad czym aktualnie pracują. Dzięki temu oraz uzupełnieniu numeru konta na swoim profilu, w łatwy sposób mogą prowadzić kampanie i zdobyć dodatkowe finansowanie swojej działalności. W aplikacji NGO z łatwością mogą również rozliczyć wszelkie prowadzone przez siebie zbiórki publiczne: https://mojepanstwo.pl/ngo/zbiorki_publiczne. Dzięki uzupełnionym działaniom organizacje zwiększają zasięg prowadzonych przez siebie działań i wykorzystują dużą popularność portalu mojepanstwo.pl.

Aplikacja KRS

Aplikacja służy do przeglądania danych o firmach, organizacjach pozarządowych i innych działających w Polsce. Do jej powstania zostały użyte połączone dane z baz NIP, KRS oraz REGON. Profile wszystkich organizacji prezentują bogate informacje o jej kształcie i działalności. W przeciwieństwie do KRSu udostępnionego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, aby uzyskać potrzebne informacje nie trzeba wpisywać kodów zabezpieczających. W przypadku jeśli dana organizacja jest lub była wykonawcą zamówień publicznych – na profilu zostanie wyświetlona lista tych zamówień. Użytkownicy portalu mają możliwość zasubskrybowania nowych informacji o każdej organizacji.

Kto tu rządzi?

Aplikacja przybliżająca strukturę administracji publicznej w Polsce i informacje o urzędnikach państwowych. Strony profilowe instytucji zawierają informacje o danych odnoszących się do instytucji, które użytkownicy mogą zasubskrybować. Wśród tych informacji są dane o najnowszych aktach prawnych wydawanych przez instytucje, najnowszych zamówieniach publicznych przez nie ogłaszanych, a także rejestry korzyści majątkowych reprezentowanych przez nie urzędników.

Sejmometr

Aplikacja służąca do przeglądania danych o pracach Sejmu i posłów. Zawiera m.in. informacje o posiedzeniach Sejmu, najnowsze projekty ustaw i uchwał, rozstrzygnięcia zamówień publicznych w Kancelarii Sejmu, wystąpienia, głosowania, interpelacje, rejestr korzyści posłów czy rejestr współpracowników posłów. Sejmometr zawiera również spis wszystkich posłów oraz wyszukiwarkę pozwalającą na znalezienie posłów z okręgu wyborczego, w którym się znajdujemy. Wchodząc na profil konkretnego posła możemy znaleźć dane o jego wystąpieniach, wydatkach oraz wyjazdach zagranicznych. Każdą z opisanych danych można dodać do kolekcji oraz aktywować dla niej powiadomiena.

Finanse publiczne

Aplikacja oferująca wizualizację budżetu centralnego oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Na stronie głównej zobaczymy wykres obrazujący stan finansów publicznych z uwzględnieniem rządów poszczególnych premierów oraz ze szczegółowym opisem finansowym ich rządów. W tej części mamy również możliwość wybrania poszczególnych lat oraz porównania ich ze sobą. Drugą część aplikacji stanowią budżety poszczególnych gmin. Możemy w niej wpisać nazwę dowolnej gminy w Polsce oraz wyświetlić jej budżet według wcześniej wybranych parametrów.

Prawo

Aplikacja pozwalająca przeglądać i czytać wszelkie akty prawa stanowionego w Polsce. Ustawy, rozporządzenia czy uchwały można przeszukiwać nie tylko po nazwach, ale i również za pomocą wyszukiwarki fraz. Ta ostatnia z funkcjonalności bardzo przypadła do gustu organizacjom pozarządowym. Na przykład, jeśli moja organizacja zajmuje się kwestiami “żab” w łatwy sposób może wyszukać wszelkie akty prawne odnoszące się do tej tematyki: https://mojepanstwo.pl/prawo?q=%C5%BCaby. Pozwala to jej na rozeznanie w prawie w konkretnym temacie oraz lobbowanie podobnych rozwiązań w swojej miejscowości. Akty prawne można przeglądać nie tylko po typie, ale i również po jego publikatorze. Każdą z opisanych danych można dodać do kolekcji oraz aktywować dla niej powiadomienia.

Środowisko

Aplikacja pokazująca aktualne dane na temat stanu powietrza w Polsce w wybranym przez nas obszarze czasu. Powstała przy merytorycznym wsparciu Fundacji ClientEarth. Dane użyte w aplikacji pochodzą z danych gromadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Środowiska. Zawiera ona jednak Zdrowotny Indeks Jakości Powietrza, który został stworzony specjalnie przez Fundację ClientEarth, aby pokazać wpływ prezentowanych w aplikacji danych na stan zdrowia. Tworząc tą aplikację obie organizacje doszły do wniosku, że organizacje pozarządowe mogą sobie pozwolić na więcej i publikować dane niewygodne dla instytucji publicznych. Dodatkowym elementem aplikacji jest ranking najczystszych oraz najbardziej zanieczyszczonych miast.

Kultura

Aplikacja zawiera szczegółowe dane dotyczące postrzegania kultury w Polsce. Wykorzystuje Badanie GUS postrzegania kultury w Polsce w 2014 roku. Znajdziemy w niej miedzy innymi dane dotyczące: telewizji, filmu, radia, korzystania z komputera i Internetu, czytelnictwa, muzyki i teatru, uczęszczania do instytucji rozrywkowych, życia towarzyskiego czy domów kultury. Poszczególne dane można posegregować według wieku, płci, wykształcenia, regionu, wielkości miejscowości oraz typu gospodarstwa.

Wybory

Aplikacja umożliwiająca znalezienie właściwego lokalu wyborczego na podstawie podanego adresu lub usługi geolokalizacji. Powstała ona w reakcji na niewystarczającą funkcjonalność dostępu do danych o lokalach wyborczych na stronie PKW. Do stworzenia tego narzędzia wymagane było połączenie danych z czterech baz danych publicznych:

– Główny Urząd Statystyczny – baza TERYT – podział administracyjny kraju

– Główny Geodeta Kraju – baza 8 milionów punktów adresowych

– PKW – baza okręgów wyborczych

– PKW – baza obwodów wyborczych

Dzięki takiemu połączeniu danych, mamy możliwość, w łatwiejszy sposób niż na stronach PKW, odnaleźć swój lokal wyborczy oraz prześwietlić kandydatów startujących z danego okręgu. Aplikacja powstała przy współpracy z serwisem MamPrawoWiedzieć.pl i była aktywan podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku.

Bank Danych Lokalnych

Aplikacja służąca do przeglądania największej w Polsce baz danych dotyczących sytuacji ekonomicznej i społecznej Polski – Banku Danych Lokalnych prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny. Aplikacja oferuje bardziej intuicyjny dostęp do dany niż oryginał i przez sam GUS jest uważana za wzorcowy przykład ponownego wykorzystania danych z sektora publicznego. Aplikacja oferuję wyszukiwarkę wskaźników oraz przejrzyste wizualizacje danych na mapach Polski.

Zamówienia publiczne
Aplikacja z jednej strony umożliwia przeszukiwania bazy zamówień publicznych w celu znalezienia oferty dla siebie. Z drugiej strony umożliwia analizowanie jakie podmioty otrzymują największe zamówienia w Polsce. Znajdziemy w niej wszystkie zamówienia pochodzące z Urzędu Zamówień Publicznych. Każdą z opisanych danych można dodać do kolekcji oraz uruchomić na nią powiadomienia.

Media

Aplikacja wizualizująca skalę i rodzaj aktywności urzędów, urzędników państwowych oraz organizacji pozarządowych w mediach społecznościowych (Twitter oraz Facebook). Znajdziemy w niej wpisy na Facebooku oraz Twitterze polityków, urzędników, miast, komentatorów politycznych, partii politycznych oraz NGO. Każda osoba korzystająca z aplikacji może dodać sugestię nowych kont – wartych analizowania. Duże zainteresowanie wywołała podstrona zawierająca usunięte tweety polityków urzędników oraz miast.

Orzecznictwo

Aplikacja zawierająca obszerną bazę orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych. Na stronie głównej znajduje się wyszukiwarka, za pomocą której możemy znaleźć wybrane orzeczenie lub wpisując frazę kluczową znaleźć listę orzeczeń dotyczących danej tematyki. Użytkownicy portalu mogą aktywować powiadomienia o nowych orzeczeniach dla wybranych fraz, a także dodawać je do tworzonych przez siebie kolekcji.

Powiadomienia

Aplikacja umożliwiająca otrzymywanie powiadomień dotyczących wybranych danych obecnych na portalu. Na podstawie zdefiniowanych wcześniej alertów (na stronach profilowych lub wynikach wyszukiwań) aplikacja wyświetla i rozsyła najnowsze odnoszące się do nich dane.

 

Kolekcje

Aplikacja służąca do tworzenia kolekcji danych i grupowania danych interesujących użytkownika. Każdy użytkownik może utworzyć dowolną liczbę kolekcji i dodawać do nich interesujące go dane, w celu szybkiego dostępu w przyszłości.

 

Pisma

Aplikacja wspomaga użytkownika w stworzeniu i wysłaniu pism do instytucji publicznych lub organizacji. Wyposażona jest w kreator pism oparty na bogatym zestawie szablonów oraz bazę teleadresową instytucji i organizacji. Ponadto np. wysyłając wniosek o dostęp do informacji publicznej za pomocą portalu, otrzymujemy maila z powiadomieniem o upływie terminu uzyskania odpowiedzi na pismo wraz z dalszymi instrukcjami. Po uzyskaniu odpowiedzi na pismo, na portalu można również opublikować odpowiedź na nie. Każde pismo może zostać wysłane w trybie publicznym lub prywatnym oraz za pośrednictwem konta osobistego lub konta organizacji.

Konto

Aplikacja służy do zakładania swojego profilu/konta użytkownika na portalu. W przeprowadzonej ankiecie oraz podczas szkoleń dotyczących portalu uczestnicy/użytkownicy wykazali, że nazwa “Paszport” nie jest dla nich intuicyjna i zrozumiała. Postanowiliśmy więc zmienić nazwę aplikacji na “Konto”, tak, aby nie budziła żadnych wątpliwości. W aplikacji możemy ustawić nazwę użytkownika, jego adres mailowy i hasło, usunąć konto czy zaznaczyć członkostwo w organizacji pozarządowej.

API

Aplikacja pozwalająca na maszynowy dostęp do danych gromadzonych na portalu mojePaństwo. Dzięki temu użytkownicy mogę je ponownie wykorzystywać w tworzonych przez siebie aplikacjach. Wszystkie dane są udostępniane na wolnych licencjach, gwarantujących możliwość ich szerokiego wykorzystywania.

Oprócz wspomnianych aplikacji, na portalu mojePaństwo zostały zaimplementowane mechanizmy grywalizacji, które zostały skupione wokół przekonywania użytkowników do dokonania rejestracji zarówno konta prywatnego, jak i konta organizacji, w przypadku gdy dana osoba jest również jej reprezentantem. Po założeniu konta użytkownicy otrzymują możliwość skorzystania z 4 samouczków, pokazujących wybrane funkcjonalności portalu. Po ukończeniu każdego samouczka i wykonaniu określonych w nim zadań, użytkownik otrzymuje nagrodę. Celem mechanizmów grywalizacji jest pokazanie użytkownikom portalu, że dzięki oferowanym narzędziom mogą stać się bardziej skutecznymi działaczami i usprawnić działalność swoją i swojej organizacji. Na portalu pojawia się również wiele komunikatów przekonujących użytkowników do korzystania z innych aplikacji, niż aktualnie eksploatuje.

 

Osiągnięte rezultaty

Podsumowanie rezultatów ilościowych

Bezpośrednim produktem – wynikiem prowadzonych działań, jest powstanie platformy _mojePaństwo, składającej się z opisanych wyżej aplikacji i mechanizmów oraz zawiązanie się wokół niej społeczności organizacji i osób działających dla dobra publicznego.

Na początku prowadzenia prac, w ramach niniejszego projektu, w maju 2014, portal cieszył się oglądalnością na poziomie 215 795 unikalnych użytkowników miesięcznie. Na zakończenie prowadzonych działań, w kwietniu 2016 było ich 485 692. W okresie sprawozdawczym, na portalu zostało zarejestrowanych 8 399 nowych kont (spośród 14 178 zarejestrowanych ogółem). Spośród tych kont 1838 korzysta z funkcjonalności portalu adresowanych stricte do organizacji pozarządowych:
– 894 kont obserwuje aktywności organizacji, instytucji publicznych i innych danych
– 311 stworzyło co najmniej jedno pismo do instytucji publicznej
– 650 kont redaguje strony poświęcone organizacjom pozarządowym
– 304 organizuje dane w kolekcje

(Liczby podane na liście nie sumują się do ogólnej liczb kont, ponieważ część kont korzysta z kilku funkcjonalności).

Dodatkowo 2 718 użytkowników skorzystało z funkcjonalności portalu kierowanych dla NGO bez rejestracji konta.

Jednym z założeń projektu było umożliwienie organizacjom pozarządowym komunikowanie własnych pomysłów i zbieranie dla nich poparcia. W tym celu zostały przygotowane narzędzia umożliwiające NGOsom edytowanie ich własnych stron profilowych na platformie. Organizacje mogą dodawać informacje o swoich projektach i pomysłach. Poza dwoma najgłośniejszymi, wymienionymi wyżej, do platformy zostało dodanych ponad 230 innych pomysłów i projektów organizacji pozarządowych. Informacje o nich są prezentowane użytkownikom platformy, których obecnie jest blisko pół miliona miesięcznie. Organizacje oprócz informacji o swoich pomysłach pomysłach i projektach mogą dodawać również numery kont bankowych, co dzięki zamieszczeniu specjalnej wtyczki, umożliwia również przekazywanie wpłat pieniężnych na ich konta.

Informacje o opisanych powyżej funkcjonalnościach były przekazywane i promowane w formie prowadzonych przez Fundację kursów, warsztatów, webinariów, a także masowych mailingach.

Informacje o opisanych powyżej funkcjonalnościach były przekazywane i promowane w formie prowadzonych przez Fundację kursów, warsztatów, webinariów, a także masowych mailingach. Portal został wzbogacony o tzw. “tutoriale”, zastępujące tradycyjną dokumentacją i instrukcje obsługi. Prezentują one sposoby korzystania z narzędzi portalowych, głównie w zakresie odnajdywania na portalu interesujących informacji. Mailingi skupiały się przede wszystkim na wyjaśnianiu prowadzenia kampanii i działania dedykowanych do tego narzędzi. W załączniku do raportu znajdują się screeny jednego z takich mailingów oraz screeny wysyłanych przez Fundację mailingów cotygodniowych do NGO, w którym co najmniej jedna z wiadomości dotyczyła projektu. Filmików instruktażowych dotyczących portalu jest 25 i wszystkie znajdują się na oficjalnym profilu Youtube Fundacji ePaństwo.

Łączny zasięg postów (92 posty) dotyczących projektu na Facebooku wyniósł 193 241. Na Twitterze Fundacji ePaństwo pojawiło się 122 tweetów linkujących lub mówiących o narzędziach portalu i organizowanych spotkaniach. Fundacja na blogu opublikowała 55 wpisów dotyczących portalu oraz 25 filmików informacyjno-instruktażowych.

Fundacja zmodyfikowała działania promocyjne na takie, które zgodnie z jej analizą najefektywniej spełnią swoją informacyjną i promocyjną rolę. Pierwotnie zakładano, że przygotowane zostaną filmiki promocyjne, jednak po głębszych analizach i obserwacjach okazało się, że zasadne będzie stworzenie 1 filmu promocyjnego, a dodatkowo emitowanie spotu radiowego m.in. w stacji TOK FM, Radiu Merkury i Radiu Kraków oraz przetłumaczenie fragmentów portalu na język angielski. Fundacja wybrała te stacje radiowe ze względu na ich zasięg, profil odbiorców oraz oferowaną cenę za reklamę. Od września w Fundacji prowadzony jest również cotygodniowy mailing, w którym min. jedna informacja dotyczy portalu oraz obecnych na nim narzędzi (14 tys. maili).

Oprócz działań prowadzonych online, Fundacja prowadziła również wysyłkę tradycyjnych listów (500 szt), wysyłka SMSów do NGO (ponad 300) oraz spotkania bezpośrednie z organizacjami. Łącznie, w trakcie trwania projektu, było ich 27, w tym jedna konferencja prasowa. We wszystkich 27 spotkaniach dotyczących projektu wzięło udział około 380 organizacji. W czerwcu zaplanowane już są spotkania w Częstochowie – 22 czerwca, Poznaniu – 27 czerwca oraz 5 lipca w Krakowie i Tarnowie.

W wysyłce mailingowej do 5,141 organizacji pozarządowych informowaliśmy między innymi o zaletach płynących z rejestracji na portalu, w tym możliwości: subskrybcji konkursów grantowych, dodawania nr konta do profilu, tworzenia i wysyłania pism.

W 22 spotkaniach odbywających się przez ostatnie 8 miesięcy projektu, łącznie wzięło udział 486 osób, a odbyły się one w 8 województwach. 80% uczestników spotkań było członkami organizacji pozarządowych. Pomimo, iż wniosek zakładał przeprowadzenie 5 spotkań bezpośrednich z organizacjami pozarządowymi, to w trakcie projektu zauważyliśmy, że nasze warsztaty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W dobie wszechobecnej technologii nie wszyscy jednak potrafią się w niej odnaleźć. Dla większości organizacji warsztaty były swoistego rodzaju instrukcją obsługi portalu. Mogli zapytać nas bezpośrednio o wszystkie nurtujące kwestie oraz przećwiczyć narzędzia pod okiem osoby prowadzącej warsztaty. Dotarliśmy więc do grupy osób, które nie korzystają codziennie z Internetu, a które potrzebowały bezpośrednich spotkań, aby zacząć korzystać z funkcjonalności portalu. Na większości spotkań Fundacja posiadała listy obecności. Na pozostałych o liczbie uczestników świadczą publikowane zdjęcia.

Główną grupą docelową, do której kierowane były warsztaty i spotkania były organizacje pozarządowe. Spotkania jednak miały charakter otwarty i często pojawiali się na nich również przedstawiciele administracji samorządowej czy zainteresowani tematyką mieszkańcy.

Spotkania oraz warsztaty, na których mówiliśmy o mojepanstwo.pl:
1. Warsztaty na Kongresie Ruchów Miejskich – 19 września 2015 // Gorzów Wielkopolski // 50 osób (warsztaty ogólne o portalu)
2. Warsztaty na Watchdog Forum – 25 września 2015 // Warszawa // 15 osób (warsztaty ogólne o portalu)
3. Warsztaty na Data 3.0 – 15 października 2015 // Warszawa // 15 osób (warsztaty ogólne o portalu)
4. Warsztaty na Liczy się miasto – 18 października 2015 // Kalisz // 15 osób (warsztaty ogólne o portalu)
5. Wyborczy HackNight – 20 października 2015 // Warszawa // 10 osób (prezentacja aplikacji Wybory oraz baz danych pozyskanych przy tworzeniu aplikacji)
6. Netwtorek – 27 października 2015 // Warszawa // 15 osób (warsztaty ogólne o portalu)
7. Warsztaty Artykuł 61 – 16 listopada 2015 // Gdańsk // 10 osób (warsztaty ogólne o portalu)
8. TechKlub Suwałki – 2 grudnia 2015 // Suwałki // 10 osób (warsztaty ogólne o portalu)
9. Warsztaty Praktyczne aspekty informacji publicznej – 14 grudnia 2015 // Turek // 40 osób (warsztaty ogólne o portalu)
10. Warsztaty z informacji publicznej – 16 grudnia 2015 // Wołomin // 10 osób (warsztaty ogólne o portalu)
11. Warsztaty z informacji publicznej – 18 grudnia 2015 // Poznań // 5 osób (warsztaty ogólne o portalu)
12. Warsztaty z informacji publicznej – 11 stycznia 2016 // Łódź // 10 osób (warsztaty ogólne o portalu)
13. TechKlub Białystok – 13 stycznia 2016 // Białystok // 15 osób (warsztaty ogólne o portalu)
14. Warsztaty z informacji publicznej – 18 stycznia 2016 // Olsztyn // 20 osób (warsztaty ogólne o portalu)
15. Spotkanie w ClienthEarth – 8 marca 2016 // Warszawa // 6 osób (spotkanie dotyczące aplikacji Środowisko i jej rozwoju)
16. Personal Democracy Forum – 18 marca 2016 // Gdańsk // 60 osób (warsztaty ogólne o portalu)
17. Konferencja prasowa „Co instytucje publiczne przed nami ukrywają?” – 22 marca 2016 // Warszawa // 15 osób (konferencja prezentująca aplikację Jak wydawane są moje podatki?, Środowisko, KRS, NGO, Prawo oraz Sejmometr)
18. Konferencja „Finanse publiczne w Polsce” – 19 kwietnia 2016 // Warszawa // 50 osób (konferencja prezentująca aplikację Finanse publiczne)
19. HackNight „Crackowanie PDFów” – 19 kwietnia 2016 // Warszawa // 10 osób (prezentacja narzędzi stworzonych przez fundację do powstania aplikacji Finanse publiczne)
20. Kawiarenka SCWO – 20 kwietnia 2016 // Warszawa // 15 osób (warsztaty ogólne o portalu)
21. Y2Y Summit – 23 kwietnia 2016 // Kraków // 80 osób (konferencja międzynarodowa) – Prezentacja – http://www.slideshare.net/Fundament/technology-for-transparency-asiaprzybylska-mojepanstwopl
22. Spotkanie w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych ‚Stocznia’ – 28 kwietnia 2016 // Warszawa // 10 osób (warsztaty ogólne o portalu)

Wcześniejsze spotkania informacyjne o portalu:
1. Sektor 3.0 w dn. 21-22 maja 2014 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
• prezentacja Jakuba Górnickiego pt. E-kosystem w organizacji
• stoisko informacyjne ze stanowiskiem do testowania portalu
• warsztat dla 12 uczestników w biurze Fundacji ePaństwo

2. OFIP w dn. 14-15 września 2014 w tzw. starym BUWie w Warszawie
• dyskusja z udziałem Karoliny Wysockiej, Magdaleny Siwanowicz i Krzysztofa Madejskiego z Fundacji ePaństwo pt. ‘Potęga Informacji – co nam dają otwarte dane?’

3. Hakaton w dn. 27-28 września 2014 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
4. Warsztat podczas zjazdu sieci LABiB – 21.02.2015
5. Prezentacja podczas Personal Democracy Forum 17.IV.2015r w Warszawie

Ważnymi działaniami Fundacji, przyczyniającymi się do rozwoju i promocji portalu były:
– dwie miedzynarodowe konferencje Personal Democracy Forum organizowane każdego roku przez Fundację ePanstwo, gdzie prowadzone były warsztaty dotyczące mojepanstwo.pl. W każdym z wydarzeń uczestniczyło ponad 300 osób z Polski i zza granicy. Podczas PDF 2016 z funduszy projektu systemowego na warsztaty dotyczące portalu udało nam się sfinansować przyjazd 55 członków z 29 organizacji pozarządowych z całego kraju.
– Koduj Dla Polski
brygady w 6 miastach spotykające się regularnie: Trójmiasto, Warszawa, Poznań, Wrocław, Silesia, Kraków
Na publicznym forum: https://forum.kodujdlapolski.pl/ można również znaleźć opis wszystkich aplikacji tworzonych na bazie otwartych danych, w tym tych wykorzystujących dane z portalu mojepanstwo.pl

Wykorzystywanie API portalu mojePaństwo jest istotne z punktu widzenia zapewnienia w przyszłości przychodów finansowych na podstawie tej usługi. Na obecnej chwili, głównymi organizacjami wykorzystującymi API portalu są:
– Grupa Azoty
– Fundacja Media 3.0
– Stowarzyszenie Art 61
– Spółka Agora
– Serwis internetowy BiqData
– Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury
– Organizacja Kohovolit
– Portal Open Corporates
– Firma Uber

 

Podsumowanie rezultatów jakościowych

Podczas składania wniosku Fundacja określiła następujące problemu organizacji pozarządowych:
– brak zaangażowania ludzi w działania organizacji pozarządowych (NGO)
– brak łatwych sposobów interakcji z państwem
– trudność w uzyskiwaniu rzetelnych informacji źródłowych o stanie i organizacji państwa
– niski dostęp NGO do nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, szczególnie na poziomie lokalnym i wśród małych organizacji

W okresie sprawozdawczym Fundacji ePaństwo udało się wdrożyć opisywane we wniosku o rozwiązania technologiczne i przeprowadzić ich promocję. Oceniamy wyniki tych działań jako zadowalające, choć liczyliśmy na większy odzew ze strony organizacji pozarządowych. W praktyce zaobserwawliśmy za to nadspodziewaną aktywność (zakładane konta) osób indywidualnych, które przedstawiały się zarówno jako osoby działające w organizacjach, jak również nie działające w organizacjach pozarządowych.

Portal dzięki swojemu dobremu spozycjonowaniu w wyszukiwarkach internetowych dostarcza osobom poszukujących aktualnych i rzetelnych informacji zarówno ze sfery danych publicznych, jak również informacji o organizacjach pozarządowych (blisko pół miliona osób miesięcznie). W ten sposób powiększa się społeczna świadomość istnienia i działalności organizacji pozarządowych. Strony profilowe organizacji, oprócz wyświetlania obiektywnych informacji, pochodzących z rejestrów państwowych (na wyświetlanie których organizacje nie mają wpływu), zawierają również informacje umieszczane tam przez same organizacje, takie jak informacje o realizowanych projektach, wysłanych pismach, czy aktywnościach w mediach społecznościowych.

Portal jest również wykorzystywany przez organizacje do przeszukiwania w jednym miejscu repozytoriów danych publicznych, które wcześniej były rozproszone w wielu różnych miejscach internetu, a ich przeszukiwanie było trudne lub czasami wręcz niemożliwe. Organizacje wykorzystują go do przeszukiwania zarówno danych dotyczących przedmiotów ich działalności (informacje prawne, orzeczenia sądowe, dane finansowe, informacje o środowisku i wiele więcej) jak również do pozyskiwania informacji służących podtrzymywaniu swojej działalności takich jak informacje o nowych konkursach grantowych, a także przetargach i innych zamówieniach publicznych.

Wyniki oglądalności portalu i liczba zarejestrowanych kont świadczą o dużej popularności portalu. Stał się on widoczną częścią polskiej sfery pozarządowej – swoistym hubem informacyjnym. Powstanie portalu miało również walor integrujących dla organizacji pozarządowych. Przy tworzeniu rozwiązań na portalu Fundacja współpracowała z 15 partnerami, reprezentującymi bardzo różne obszary zainteresowań. Organizacje te pomagały zarówno w tworzeniu aplikacji na portalu jak również organizowaniu ich promocji wśród swoich odbiorców. Listę organizacji wspierających rozwój portalu można znaleźć na stronie: https://mojepanstwo.pl/oportalu.

Warto również nadmienić głośne akcje prowadzone przez organizacje pozarządowe na portalu mojePaństwo:
– Akcja zachęcająca do wysyłania głosów poparcia do polityków w sprawie wyboru pana Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich (prowadzona przez Sieć Obywatelską Watchdog – https://mojepanstwo.pl/siec-obywatelska-watchdog-polska/dzialania/85).
Akcja zachęcająca do wysyłania do polityków uwag do projektu ustawy o zbiórkach publicznych prowadzona (prowadzona przez Forum Darczyńców w Polsce – https://mojepanstwo.pl/forum-darczyncow-w-polsce/dzialania/90)

Ciekawym i nieplanowanym rezultatem działań jest urealnienie danych o organizacjach pozarządowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstanie portalu sprawiło, że osoby będące członkami ich władz dowiadywały się, że nie są jeszcze zarejestrowane w KRS, jak również osoby, które w przeszłości zrezygnowały z obecności w tych organach orientowały się, że w dalszym ciągu są tam zarejestrowane. W pierwszej kolejności powodowało to pretensje kierowane do Fundacji ePaństwo, w zakresie publikowana nieaktualnych informacji. Następnie, gdy okazywało się, że portal prezentuje dane aktualne według Krajowego Rejestru Sądowego – osoby wymagały uaktualnienie danych w KRS, a w konsekwencji również na portalu mojePaństwo.

 

Trwałość rezultatów

Pomimo zakończenia realizowania projektu systemowego, Fundacja planuje dalsze intensywne działania zmierzające do rozbudowy i poszerzenia skali oddziaływania portalu mojepanstwo.pl. W wyniku przeprowadzanych ankiet oraz organizowanych spotkań pragniemy w najbliższym czasie wyznaczyć kolejny harmonogram prac nad portalem. W związku z dużym zainteresowaniem, Fundacja w ramach posiadanych przez nią środków finansowych pragnie również kontynuować spotkania z organizacjami pozarządowymi spoza Warszawy. Do tej pory udało nam się odwiedzić 8 województw. Docelowo chcielibyśmy odbyć spotkanie informacyjne o portalu w każdym województwie.

 

 

 

 

baner

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.