Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało tabelę z uwagami przekazanymi przez instytucje i osoby indywidualne w toku konsultowania Zintegrowanego Programu Informatyzacji Państwa. Ministerstwo odniosło się do przesłanych opinii uwzględniając również część uwag zgłoszonych przez Fundację ePaństwo.

Poważnie traktujemy naszą misję tworzenia polityki udostępniania danych i staramy się korzytać z każdej okazji aby wpłynąć na jej poprawę. Dlatego na zaproszenie Ministerstwa złożyliśmy obszerne uwagi do programu, który na lata określi kierunki działania państwa w tym obszarze. Duża część z naszych uwag została uwzględniona. Chodzi m.in. o doprecyzowanie wskaźnika mierzącego wzrost zaangażowania obywatelskiego w konsultacjach publicznych, potrzebę dalszej dyskusji nad działaniem Biuletynów Informacji Publicznej czy lepsze określenie w dalszej części realizacji Programu funkcjonowania Portalu Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście jest współpracy z innymi stronami udostępniającymi dane publiczne.

Nie udało nam się przekonać Ministra do grupy uwag wskazujących, że kwestia wspierania samorządów w informatyzacji danych publicznych powinna zostać szerzej opisana w Programie. Zdaniem Ministra Program nie obejmuje działań na tym szczeblu. Pozostajemy przy swoim zdaniu, że bez strategii takiej współpracy na poziomie rządowym proces informatyzacji danych publicznych będzie zagrożony. Również uwaga dotycząca uwzględnienia w Programie planu wdrożenia takich standardów interoperacyjności aby wesprzeć wymianę danych z innymi krajami nie spotkała się z pozytywną oceną z uwagi na to, że Program odnosi się wyłącznie do rynku krajowego. Naszym zdaniem ograniczenie Programu wyłącznie do zasięgu krajowego to błąd. Dane publiczne to bowiem okazja do współpracy międzynarodowej i już na poziomie rozwiązań krajowych powinniśmy się móc do tego przygotować.