Jedną z naczelnych cech demokratycznego państwa prawa jest otwarcie się administracji na głosy obywateli. Niestety, podobnie jak w zdecydowanej większości innych przypadków, rządzący nie uznali, że warto by obywatele i obywatelki wypowiedziały się na temat projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Wspólnie z innymi organizacjami postanowiliśmy wyręczyć państwo we wdrażaniu tego standardu demokracji.

W poniedziałek, 6 czerwca zorganizowane zostanie Obywatelskie wysłuchanie publiczne projektu, który niesie wiele niebezpieczeństw dla wartości do których jesteśmy szczególnie przywiązani. W przypadku przyjęcia zaproponowanych rozwiązań zagrożona będzie wolność wymiany opinii i informacji w Internecie oraz zostanie naruszona tajemnica komunikowania się przez telefon. Projekt zakłada bardzo nieostre przyzwolenie na blokowanie wybranych treści internetowych, a obowiązek rejestracji kart pre-paidowych jest wyrazem braku zaufanie do obywateli i obywatelek.
Uważamy, że państwo posiada silne instrumenty przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i nie przedstawiono w toku prac nad projektem dowodów na to, że wywołana nim skala potencjalnych naruszeń praw człowieka jest uzasadniona. Wysłuchanie obywatelskie wynika z naszej troski o przebieg debaty publicznej opartej, nie na wywoływaniu strachu, a na racjonalnych i dobrze uzasadnionych argumentach.

Zachęcamy Was do udziału w wysłuchaniu również poprzez śledzenie jego przebiegu przez Internet. Musimy budować świadomość istniejących zagrożeń i wpływać na polityków by spróbowali przekonać do swoich racji obywateli i obywatelki. Gdy ustawa zostanie przyjęta będzie już na to za późno, a konsekwencje nieprzemyślanych decyzji polityków poniesiemy wszyscy.
Informacje na temat Obywatelskiego wysłuchania publicznego dostępne są na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl. Aby wziąć udział w dyskusji lub po prostu przysłuchiwać się wyrażanym opiniom należy zarejestrować się na formularzu znajdującym się na tej stronie.