Na stronach Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się długo wyczekiwany Program Otwierania Danych Publicznych. Dokument stanowi pierwsze wytyczne do otwierania zasobów informacyjnych przez instytucje wykonujące zadania publiczne i zawiera skompilowaną diagnozę obecnego stanu.

Autorzy Programu przyznają że do tej pory „brakowało wyznaczonych celów polityki otwierania danych publicznych i nie określono powiązanych z nimi działań.” Jednym z największych problemów polskiego systemu dostępu do informacji (w kontekście udostępniania informacji do ponownego wykorzystywania) był przede wszystkim brak spójnej polityki w tym zakresie.

Dokuczliwy dla obywateli, organizacji i przedsiębiorców był też brak wizji państwa po co, jak i jakie dane należy udostępniać. Mamy nadzieję, że treści zaproponowane w Programie oraz w jego załącznikach i otwartość na ich skonsultowanie to pierwszy krok do stworzenia takiej wizji. Wspomniany w Programie raport OECD o środowisku otwartych danych w Polsce wskazywał m.in. że rząd prowadził mało aktywną i spójną politykę otwierania danych, w dodatku przy braku systemowego wspierania tak instytucji publicznych, jak i sektora pozarządowego.

Przygotujemy i przekażemy Ministerstwu nasze uwagi do tekstu oraz udostępnimy je na naszej stronie. Was również zachęcamy do przesłania swoich opinii do Programu.  W końcu pośrednimi beneficjentkami i beneficjentami Programu i całego procesu otwierania danych jesteśmy my – użytkownicy i użytkowniczki danych publicznych. Ważne jest aby odnajdywanie i przetwarzanie danych było tylko formalnością i abyśmy mogli się skoncentrować na kontroli władz i tworzeniu własnych produktów.