Czy wiesz, jaką kwotę podatków państwo pobiera od Twojego wynagrodzenia i na co ją przeznacza? Jeśli nie – pokazujemy, jak szybko sprawdzić dzięki prostej aplikacji na stronie www.mojepanstwo.pl/podatki

Jesteśmy przekonani, że dane publiczne można i warto upubliczniać w sposób przystępny. Jawność  bez przejrzystości staje się bezprzedmiotowa, dlatego we współpracy z Fundacją ePaństwo przygotowaliśmy aplikację, która w łatwy sposób pozwala sprawdzić, ile podatków państwo pobiera od zarobków każdego z nas i na co je przeznacza.

Jaką kwotę pobiera państwo od naszego wynagrodzenia

Po wejściu na stronę https://mojepanstwo.pl/podatki widzimy pola umożliwiające wpisanie kwoty naszych zarobków brutto (aplikacja jest anonimowa). Możemy wpisać dochody z umowy o pracę, zlecenie, o dzieło oraz z działalności gospodarczej.

podatk 2

 

Po naciśnięciu przycisku „oblicz” uzyskamy informację o wysokości dochodów, które państwo osiąga z podatków i składek w związku z wpisaną przez nas kwotą (poniżej przykład – suma podatków od kwoty – 3200 zł brutto). Wartość, którą zobaczymy na ekranie uwzględnia dochody państwa z tytułu podatków i składek od wynagrodzenia płaconych przez:

  • pracownika,
  • pracodawcę a także
  • wysokość płaconych podatków pośrednich (VAT i akcyza) w związku z przeznaczaniem określonej części naszych dochodów na konsumpcję.

podatki 3

 

Na co przeznaczane są nasze podatki

Zasadnicza część aplikacji pozwala zobaczyć, na jakie cele przeznaczane są płacone przez nas i pracodawcę podatki od naszego wynagrodzenia. Wydatki państwa podzieliliśmy na 13 kategorii głównych (np. ubezpieczenia społeczne, edukacja, ochrona zdrowia, odsetki od długu publicznego, drogi).

podatki 4

 

Każdą kategorię główną – dodatkowo na podkategorie. Łącznie aplikacja zawiera kilkadziesiąt podkategorii i pozwala szczegółowo przeanalizować kierunki wydatkowania środków publicznych w Polsce. Dane z aplikacji obejmują wydatki całego sektora publicznego, który często jest błędnie utożsamiany wyłącznie z budżetem państwa tzn. wydatki:

  • budżetu państw,
  • budżetów samorządów,
  • funduszy działających w ramach ZUS i KRUS,
  • innych funduszy celowych (np. funduszu pracy), budżetów NFZ, szpitali, uczelni wyższych, itd.

podatki 5

 

Na co naprawdę chcemy przeznaczać nasze podatki

Mamy też możliwość łatwego zbudowania własnego wykresu, na którym możemy oznaczyć własne preferencje dotyczące tego, na co w Polsce warto przeznaczać środki publiczne (przycisk – „zbuduj wykres”). Otrzymujemy do dyspozycji sumę płaconych przez nas podatków i rozdzielamy je pomiędzy 13 kategorii głównych według własnego uznania. Jeśli informacja zostanie zapisana (przycisk – „wyślij”), to dane z wykresów zbudowanych przez wszystkich użytkowników aplikacji (dane użytkowników są anonimowe) przeanalizujemy i upublicznimy  w ramach prowadzonego przez nasz Instytut projektu badawczego.

podatki 6

 

Źródło: http://ibs.org.pl/news/sprawdzmy-jak-wydawane-sa-nasze-podatki/

 

baner

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.