Podczas II Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie, koordynatorka program Otwarte Miasta uczestniczyła w panelu dyskusyjnym o „big data”.

Rozmowę prowadził Łukasz Cioch – dyrektor ds. publicznych Aspire Polska a w dyskusji brali udział także Mariusz Rzepka, territory manager z firmy Fortinet oraz Frane Sesnić, dyrektor Zarzebskiej Agencji Rozwoju.

Podczas godzinnej rozmowy można było poznać punkt widzenia zarówno społeczny, biznesowy jak i samorządowy. Co ciekawe – wszyscy paneliści byli zgodni co do korzyści jakie płyną z analizy danych.
Głównym wyzwaniem w zakresie big data w samorządach, jest zwiększenie świadomości ich posiadania. Bo duże dane to nie tylko dane transportowe (najczęstszy przykład) ale także dane dotyczące operacji finansowych, zużycia energii czy dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym od użytkowników (rozwiązania typu FixMyStreet). Jednak aby tego typu dane były postrzegane jako użyteczny materiał ułatwiający zarządzanie i kontakt z obywatelami – potrzebne jest polityczne przywództwo, czyli jasna deklaracja władz, że chcą iść tą drogą.

Warto również mieć na uwadze, że samorządy bardzo często gromadzą duże dane, ale jednocześnie są one nieustrukturyzowane i niedostępne dla obywateli czy biznesu. Brak struktury znacząco utrudnia jakąkolwiek analizę (wykonywaną przez obywateli czy biznes) a brak dostępności (open data) wiąże się z koniecznością każdorazowego wnioskowania o nowe informacje.

Katarzyna Mikołajczyk, koordynatorka Otwartych Miast zaznaczała konieczność systemowej edukacji samorządów w zakresie danych – nie tylko w aspekcie prawnym, ale także w kontekście świadomości ich posiadania i przetwarzania. Zgodził się w tym także Mariusz Rzepka podkreślając konieczność odpowiedniego zabezpieczania tych danych (czy przez sam samorząd czy przez podmiot zewnętrzny).

Paneliści zostali poproszeni na koniec o wypowiedzenie jednego życzenia w kontekście big data. Złożyły się ona na marzenie: „aby duże dane były dostępne, użyteczne i wykorzystywane ku poprawie jakości życia mieszkańców”.

Więcej:

Fotografia: materiały organizatora EKS2016