W ramach projektu TransparenCEE skupialiśmy się na wspieraniu organizacji pozarządowych z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji wykorzystujących nowe technologie do działań na rzecz przejrzystości. Działania wspierający oparły się na trzech filarach: prezentacji wszystkich działających w regionie organizacji i ich narzędzi; na regularnie organizowanych konferencjach skupiających międzynarodową społeczność; oraz na wdrażaniu istniejących rozwiązań w nowych krajach.

 

Prezentację organizacji i i tworzonych przez nich narzędzi zrealizowaliśmy w postaci katalogu online na stronie: http://transparencee.org/. Zgromadziliśmy tam 72 organizacje i 84 projekty technologiczne. Katalog ten zwiększa transparentność działań organizacji, które najczęściej prowadzą komunikację wyłącznie w języku ojczystym. Korzystają na tym same organizacje, które są lepiej poinformowane, a także zagraniczni grantodawcy, którzy mają dostęp do przeglądu rynku NGO.

 

Regularnie organizowane konferencje oraz mniejsze spotkania pozwalają aktywistom utrzymywać kontakty i koordynować wspólne działania. W 2015 roku w ramach sieci TransparenCEE zorganizowaliśmy dwa spotkania strategiczne zrzeszające 10 kluczowych organizacji działających w regionie oraz rozpoczęliśmy organizowanie czwartej edycji konferencji Personal Democracy Forum 2016.

 

Ostatnim filarem działalności w ramach projektu TransparenCEE jest tzw. skalowanie projektów, czyli adaptowanie sprawdzonych narzędzi lub praktyk z jednego kraju w innym kraju regionu. W skalowanie zaangażowane są organizacje w obu krajach. Taki model wspiera rozwój obu organizacji, jedna uczy się nowych umiejętności, druga poszerza swoją wiedzą obszarową i rozwija się trenersko. Planując skalowanie 5 projektów w ciągu półtora roku trwania grantu, w 2015 udało się wdrożyć pierwszy z nich  Faktograf.hr – serwis rozliczający polityków z prawdziwości wypowiadanych stwierdzeń oraz monitorujący ich obietnice wyborcze.    
Projekt TransparenCEE rozwijany jest z inicjatywy Fundacji TechSoup i Fundacji ePaństwo oraz jest możliwy dzięki wsparciu amerykańskiego Departamentu Stanu. Projekt miał trwać do końca września 2016 roku, został jednak przedłużony na kolejne 13 miesięcy.