W środę 18 listopada Pani Beata Szydło wygłosiła tzw. expose, po którym zostało jej udzielone wotum zaufania jako Prezesowi Rady Ministrów. Z uwagą słuchaliśmy tego wystąpienia i odnotowujemy ważne dla nas jako organizacji pozarządowej kwestie. Interesują nas w szczególności sprawy związane z funkcjonowaniem mediów oraz przejrzystością władzy, ponieważ tymi kwestiami zajmujemy się już od ponad 5 lat.

Od udzielenia wotum zaufania wypowiedzi Pani Premier nie mają już charakteru “kampanijnego” i znajdują się nie tylko w obiegu medialnym, ale także w obiegu formalnym. Na pewno będziemy się na nie powoływać prowadząc różne działania litygacyjne

  • Wprowadzimy czytelne reguły odnoszące się do zamówień publicznych.”

 

To bardzo ważne, ponieważ Urząd Zamówień Publicznych publikuje dzisiaj tylko część zamówień dostępnych w Polsce. Jest to szansa, żeby w tym systemie informatycznym umieścić jedną centralną bazę z możliwością pobierania danych w otwartych formatach. Dzięki temu serwisy takie jak mojepanstwo.pl oraz inne, które republikują informację o zamówieniach, będą mogły zaoferować pełny przegląd dostępnych ofert – zwiększając ich konkurencyjność a w konsekwencji jakość usług, których końcowym beneficjentem jest każdy z nas.

Kolejna wypowiedź odnosi się do dwóch ważnych aspektów:

  • “Szanowni Państwo! Ogromną rolę w życiu społecznym odgrywają media. Większość z nich to media prywatne, na które władza polityczna z natury rzeczy nie powinna mieć wpływu. Szanujemy i będziemy szanować te zasady. Inaczej jest w przypadku mediów publicznych. Tu nasz rząd i obecna większość parlamentarna będzie kierowała się jedną przesłanką. Obywatel ma prawo do rzetelnej i obiektywnej informacji. […]Media publiczne muszą dysponować środkami, które pozwolą im na rzetelne wypełnianie ich misji. Podkreślmy to jeszcze raz ­- misji. “

 

Powtórzmy raz jeszcze: “Obywatel ma prawo do rzetelnej i obiektywnej informacji” – kluczowe zdanie, które umożliwi zarówno organizacjom pozarządowym, jak i każdemu obywatelowi, obserwowanie i kontrolowanie procesu przekształceń mediów publicznych. Chcielibyśmy, aby słowa Pani Premier się sprawdziły, ale jednocześnie na wypadek problemów, to zdanie zawsze będzie można przytoczyć, wspomagając ten proces.

I rzecz dla nas najważniejsza:

  • “Życie publiczne powinno być przejrzyste i transparentne. Dotyczy to także życia ludzi, którzy sprawują władzę, a może przede wszystkim ludzi, którzy sprawują władzę.

 

Dla nas, dla Fundacji ePaństwo, to miód na uszy. Cieszymy się, że takie słowa padły właśnie w expose, bo to przemówienie definiuje kierunek działań rządu na całe cztery lata. Jako organizacja powstaliśmy właśnie po to, żeby te procesy wspierać. Dużo jeszcze zostało do zrobienia. Nie tylko w sferze “ducha otwartości”, ale namacalnych dowodów, że piękne słowa o przejrzystości, nie są tylko pustymi.

Oto pierwsze tematy, którymi Pani Premier może w tym zakresie się zająć:

  1. Wprowadzić Polskę do Open Government Partnership
  2. Publikować informacje na stronach KPRM w otwartych formatach z dostępem poprzez interfejs programistyczny API
  3. Uruchomić rejestry umów oraz wydatków na stronach podległych jej ministerstw