Płacąc podatki oraz wybierając według nas najlepszego kandydata na posła, w pewnym stopniu decydujemy, na co przeznaczy on otrzymane z budżetu państwa pieniądze. Jednak nie wszyscy wybrani reprezentanci rozsądnie dysponują powierzonymi im kwotami.

Wchodząc na zakładkę Wydatki Posłów na stronie głównej portalu mojepanstwo.pl przechodzimy do animowanego podglądu średnich wydatków posłów w poszczególnych kategoriach:

– średnie wynagrodzenie

– średnia dieta na posła

– średnie wynajęcie i utrzymanie biura

– średnie wynagrodzenie pracowników

– średnie wydatki na materiały biurowe, prasę

– średnie wydatki na wyposażenie biura

– średnie wydatki na przejazdy samochodem

– średnie koszty wynajmu kwater prywatnych

– średnie wydatki na podróże pracowników

wydatki posłów — kopia

wydatki 2

wydatki 3

wydatki4

wydatki5

Ponadto przechodząc do zakładki Sejmometr, po wyborze konkretnego posła, możemy sprawdzić jego indywidualne wydatki. Poniżej przykład jednego z nich:

wydatki8

Znając takie dane organizacje pozarządowe mogą być nadzorcą tych wydatków oraz domagać się od Posłów zwiększenia wydatków na przeprowadzanie potrzebnych ekspertyz oraz na spotkania konsultacyjne w sprawie procedowanych ustaw z zainteresowanymi NGO.

baner

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.