Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo uzyskać dane zawierające aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Dlaczego więc dziennikarze je otrzymują, a organizacja pozarządowa nie? Czy mamy do czynienia z selekcją dostępu do informacji publicznej?

W odpowiedzi na udostępnienie informacji o przelotach posłów dziennikarzom gazety Newsweek pragniemy opublikować korespondencję z Kancelarią Sejmu, którą prowadziliśmy w połowie 2013 roku pragnąc uzyskać dostęp do opublikowanych przez gazetę danych. Wówczas uzyskanie takich informacji było niemożliwe. Nie otrzymaliśmy szczegółowego wykazu indywidualnych podróży służbowych posłów.

daniel pismo 1

daniel pismo 2

dokumenty z Sejmu

pismo z kancelari 2

Zlecenia kredytowane przelotów posłów

_mojePaństwo to osobisty panel zarządzania Państwem. Gromadzimy i uaktualniamy na portalu ogromne ilości danych publicznych tj. danych wytwarzanych przez urzędy i urzędników. Dzięki temu każdy może wiedzieć czym zajmuje się Państwo i korzystać z efektów jego pracy w życiu codziennym. Na naszej stronie mojepanstwo.pl w zakładce Wyjazdy Posłów można znaleźć wszystkie zagraniczne podróże naszych reprezentantów. Brakuje jednak w nim spisu podróży służbowych w Polsce, ponieważ Kancelaria Sejmu nam ich nie udostępniła.

Dążymy do tego, aby każdy obywatel zwracający się do Kancelarii Sejmu lub innego organu państwowego z prośbą o udostępnienie informacji publicznej mógł otrzymać takie same dane. Uważamy za niestosowne prowadzenie dyskryminacji podmiotów ubiegających się o możliwość wglądu do dokumentów urzędowych. W związku z powyższym zamierzamy ponownie wystąpić o dostęp do nich. Mamy nadzieję, że tym razem otrzymamy pełniejsze informacje.

baner

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.