Coraz więcej miast proaktywnie chce dzielić się z mieszkańcami zasobami informacji publicznych. Samorządy w różny sposób podchodzą do procesu otwierania miejskich danych, jednak od dłuższego czasu można zaobserwować zwiększone zainteresowanie tym tematem.

Do miast, które widzą szanse w otwieraniu miejskich zasobów danych dołączyły Starachowice. Prezydent miasta Marek Materek w kwietniu br. podpisał zarządzenie o wprowadzeniu polityki otwartości w gminie Starachowice i ogłosił swoją decyzję podczas Personal Democracy Forum w Warszawie. Miasto zobowiązało się do proaktywnego udostępniania informacji publicznych i publikowania ich w otwartej formie. Zgodnie z zarządzeniem dane udostępniane przez miasto muszą spełniać określony standard – muszą być dostępne, aktualne, kompletne, możliwe do automatycznego odczytu oraz udostępniane bez ograniczeń.

Z treści zarządzenia możemy dowiedzieć się co było motywacją dla samorzadowców, by rozpocząć proces otwierania danych w mieście. W dokumencie zapisano, że Gmina Starachowice:

  • uznaje, że otwarte rządzenie i proaktywne udostępnianie informacji publicznych jest niezbędne do podejmowania przez mieszkańców właściwych, opartych na wiedzy decyzji oraz pozwala w prawidłowy sposób ocenić pracę urzędników;
  • chce angażować mieszkańców w zarządzanie miastem poprzez zapewnienie łatwego dostępu do informacji publicznych, publikowanych w otwartych formatach pozwalających na ponowne wykorzystanie danych;
  • chce wykorzystywać nowe technologie do wspierania przejrzystego rządzenia, uznając, że elektroniczne publikowanie informacji publicznych jest szansą dla rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenia zaangażowania mieszkańców i ulepszenia procesu zarządzania miastem.

Na podstawie zarządzenia został powołany Zespół ds. Otwartych Danych, składający się z 9 urzędników o różnych kompetencjach potrzebnych do pracy z danymi. Zespół aktualnie zajmuje się pracą nad typowaniem pierwszych zbiorów informacji publicznych do udostępnienia. Jego zadaniem jest koordynacja i rozwój procesu otwierania miejskich danych. Jednym z założeń zarządzenia jest również stworzenie Portalu Otwartych Danych, za pośrednictwem którego miasto będzie publikowało dane publiczne. W pierwszej kolejności polityka otwartości będzie wdrażana w Urzędzie Miejskim, a następnie w jednostkach organizacyjnych Gminy Starachowice.

Z treścią zarządzenia można zapoznać się tutaj:
http://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/Zarz%C4%85dzenia%20Prezydenta%20Miasta%20w%202015%20r./kwiecien/ZPM%20150%2015.pdf