W ubiegłym roku rozpoczęliśmy w Gdańsku wdrażanie programu polityki otwartości. Jego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której miasto będzie dzieliło się z mieszkańcami wieloma zbiorami danych, prezentowanymi w sposób, który pozwoli wykorzystać potencjał tych informacji – tworzyć aplikacje, usprawniać funkcjonowanie miasta i budować lepszą komunikację z mieszkańcami. Dziś projekt nabiera tempa i pojawiają się efekty spotkań, rozmów i licznych ustaleń.

Na Portalu Otwartych Danych uruchomiony został rejestr wydatków, który umożliwia przegląd wydatków realizowanych przez Urząd Miasta. Zestawienie zawiera szereg informacji o tym w jaki sposób Urząd zarządza publicznymi pieniędzmi. W rejestrze możemy zobaczyć m. in. z kim miasto zawiera umowy, na jakie kwoty i jaki jest przedmiot umów. Rejestr poza efektem zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków publicznych jest źródłem wiedzy o tym jakie zadania realizuje miasto. Decyzja o tym, że wydatki miasta można swobodnie monitorować może też wpłynąć korzystnie na budowanie zaufania na linii władze miasta – mieszkańcy.

Drugim rejestrem, który powstał w ramach polityki otwartości w Gdańsku jest rejestr wniosków o dostęp do informacji publicznej. W ramach zestawienia prezentowane są wnioski wpływające do Urzędu Miasta Gdańsk. Rejestr umożliwia sprawdzenie przez wyszukiwarkę czy w kwestii, która nas interesuje pojawił się wcześniej jakiś wniosek. W ramach rejestru umieszczane są także odpowiedzi miasta na wnioski o dostęp do informacji publicznej. Możemy więc sprawdzić nie tylko o co pytają obywatele, ale też jak i w jakim terminie na pytania odpowiada miasto.

W związku z uruchomieniem rejestru w Urzędzie Miejskim w Gdańsku powstała oficjalna Instrukcja dotycząca dostępu do informacji publicznej. Dokument został wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska 1661/14 regulującym zasady udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.