Fundacja ePaństwo działa na rzecz rozwoju demokracji, otwartej i przejrzystej władzy oraz zaangażowania obywatelskiego.
Wykorzystując moc Internetu i nowe technologie otwieramy różne zasoby danych publicznych i bezpłatnie udostępniamy je obywatelom.
Dajemy obywatelom wiedzę i narzędzia do ulepszania swojego państwa.

Policy

Działania "policy" skupiają się na wpływaniu na praktykę funkcjonowania organów administracji publicznej, kształtowaniu orzecznictwa sądów oraz inicjowaniu działania na rzecz dokonania zmiany w przepisach prawa.
Więcej

policy

alGOVrithms, Policy

Komentarz na temat propozycji regulacji SI. Systemy wysokiego ryzyka

W poprzednim tekście pisaliśmy o unijnej bazie systemów Sztucznej Inteligencji wysokiego ryzyka. Jakkolwiek sam pomysł nam się spodobał, to jednak […]

Policy

Przejrzystość finansowania polityki. Rekomendacje PKW budzą nadzieje

Tysiące papierowych egzemplarzy dokumentów finansowych komitetów wyborczych spływa do Państwowej Komisji Wyborczej po każdym “święcie demokracji”. Słabe to jednak święto, […]

Policy

Tajny plan ujawniania wydatków partii politycznych i komitetów wyborczych

Od wielu lat działamy na rzecz zwiększenia przejrzystości wydatków ponoszonych przez komitety wyborcze i partie polityczne. Zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania w […]

Zobacz wszystkie