Code for Freedom

Code for Freedom

Hakaton pod hasłem 'Koduj dla Wolności' odbył się w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności 27-28 IX 2014r.

more
Central Open Data Hackathon

Central Open Data Hackathon

Programiści, działacze społeczni i graficy z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej pracowali w zespołach tworząc aplikacje obywatelskie.

more